កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ឃ្លាំង សំរាប់លក់ ក្នុង Dangkao

បានរកឃើញ 13 ឃ្លាំង សម្រាប់ Sale in Dangkao, Phnom Penh

Warehouse For Sale in Dangkor

ឃ្លាំង  
$2,700,000
2 2600m2
ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Dangkao, Phnom Penh, Cambodia ជាមួយ $2,700,000. ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse For Sale in Dangkor

ដង្កោរ, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Warehouse For Sale in Dangkor

ឃ្លាំង  
$270,000
506m2
ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Dangkao, Phnom Penh, Cambodia ជាមួយ $270,000. ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse For Sale in Dangkor

ដង្កោរ, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Warehouse For Rent in Dangkor

ឃ្លាំង  
$10,000
2 2600m2
ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Dangkao, Phnom Penh, Cambodia ជាមួយ $10,000. ....
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse For Rent in Dangkor

ដង្កោរ, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Warehouse For Rent in Dangkor

ឃ្លាំង  
$2,200
4 1700m2
ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Dangkao, Phnom Penh, Cambodia ជាមួយ $2,200. . ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse For Rent in Dangkor

ដង្កោរ, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Warehouse For Rent in Dangkor

ឃ្លាំង  
$1,500
2 459m2
ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Cambodia ជាមួយ $1,500. . ប្រសិនបើអ្នកចង់បា...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse For Rent in Dangkor

ដង្កោរ, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ឃ្លាំង  
$700,000
872m2 N
ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ sale នៅ Dangkao, Phnom Penh ជាមួយ $700,000. . ប្រសិនបើអ្នកចង់បា...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ

ដង្កោរ, ភ្នំពេញ

Ouch SOVANN
+855-81975250

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

WAREHOUSE FOR RENT

ឃ្លាំង  
$3,500 $3/m2
1 2 E
ព្រៃស, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ sale នៅ Prey Sa, Dangkao, Phnom Penh ជាមួយ $3,500. . ប្រសិ...
បានចុះបញ្ជី: 4 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - WAREHOUSE FOR RENT

ព្រៃស, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ

Mr. Tep Chankavy
+855 77 909 216

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

warehouse For sale

ឃ្លាំង  
$1,500 $1,500/m2
ដង្កោរ, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ sale នៅ Dangkao, Dangkao, Phnom Penh ជាមួយ $1,500. . ប្រសិ...
បានចុះបញ្ជី: 4 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - warehouse For sale

ដង្កោរ, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ

CPA Rental and Apartment
+85593877803

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Warehouse for sale

ឃ្លាំង  
$300 $300/m2
Phlav Lum Phum Rolus, ជើងឯក, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
ឃ្លាំង សម្រាប់ sale នៅ Cheung Aek, Dangkao, Phnom Penh ជាមួយ $300. . ប្រស...
បានចុះបញ្ជី: 4 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse for sale

Phlav Lum Phum Rolus, ជើងឯក, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ

សំណាង

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Warehouse For Rent in Dangkor

ឃ្លាំង  
$1,300
ជើងឯក, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
Located in Dangkor Size: 9m x 34m = 306sqm Price: 1300$ State Utility Unfurnishe...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Warehouse For Rent in Dangkor

ជើងឯក, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។

Please login to the website to submit the Home Finder request.
ចូលក្នុងគណនី