រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

អាផាតមេន សំរាប់ជួល in 2

បានរកឃើញ 8680 អាផាតមេន សម្រាប់ Rent ក្នុង កម្ពុជា

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - BKK1 Area | $ 700 / month | Studio Room with Gym and Pool

បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Expert Realty Team
+ 855 89 999 709

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - BKK1 Area | $ 700 / month | Studio Room with Gym and Pool

Western Furnished 2-Bedroom Apartment

អាផាតមេន  
$650
បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Boeung Kak 1, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Western Furnished 2-Bedroom Apartment

បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

Phan Sopheap
+855 12 838 829

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - Western Furnished 2-Bedroom Apartment

One Bedroom Apartment for Rent in Daun Penh

អាផាតមេន  
$1,000
1 1
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Located in Chey Chomneas Living space: 51.5m2 Sleeping space: 23.5m2 Terrace: 5.0m2 Pri...
បានចុះបញ្ជី: 21 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - One Bedroom Apartment for Rent in Daun Penh

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Sahasavat LONG
+855-17835253

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - One Bedroom Apartment for Rent in Daun Penh

2 bedroom serviced apartment BKK 1 $1650/month

អាផាតមេន  
$1,650
2 3 130m2
ចំការមន, ភ្នំពេញ
• Street and elevator access • 24-hour security / parking • A/C and hot water • W/machin...
បានចុះបញ្ជី: 21 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 bedroom serviced apartment BKK 1 $1650/month

ចំការមន, ភ្នំពេញ

Dane POV
+855-15668436

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - 2 bedroom serviced apartment BKK 1 $1650/month

Beautiful 3 Bedrooms Serviced Apartment For Rent In Diamond Island | $2,400

អាផាតមេន  
$2,400
3 3
ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Beautiful 3 Bedrooms Serviced Apartment For Rent In Diamond Island | $2,400

ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Eoun Thavy (Ms V)
+855 10 577 679

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - Beautiful 3 Bedrooms Serviced Apartment For Rent In Diamond Island | $2,400

1 Bedroom Apartment For Rent In The BKK3 Area

អាផាតមេន  
$350
1 1
បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . ....
បានចុះបញ្ជី: 21 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1 Bedroom Apartment For Rent In The BKK3 Area

បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Roth
85515641445

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - 1 Bedroom Apartment For Rent In The BKK3 Area

Beautiful Studio Serviced Apartment For Rent In Diamond Island | $730

អាផាតមេន  
$730
1 1 42m2
ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Beautiful Studio Serviced Apartment For Rent In Diamond Island | $730

ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Eoun Thavy (Ms V)
+855 10 577 679

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - Beautiful Studio Serviced Apartment For Rent In Diamond Island | $730

Beautiful 2 Bedrooms Serviced Apartment For Rent In Diamond Island | $750

អាផាតមេន  
$750
2 1 42m2
ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Beautiful 2 Bedrooms Serviced Apartment For Rent In Diamond Island | $750

ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Eoun Thavy (Ms V)
+855 10 577 679

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - Beautiful 2 Bedrooms Serviced Apartment For Rent In Diamond Island | $750

2 Bedrooms Apartment For Rent In The Central of Phnom Penh

អាផាតមេន  
$550
2 2
មិត្តភាព, ៧ មករា, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Mittapheap, 7 Makara, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 Bedrooms Apartment For Rent In The Central of Phnom Penh

មិត្តភាព, ៧ មករា, ភ្នំពេញ

Roth
85515641445

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - 2 Bedrooms Apartment For Rent In The Central of Phnom Penh

Brand New WH apartment

អាផាតមេន  
$25,000
50 50 1972m2
ទឹកល្អក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Tuek L'ak 1, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Brand New WH apartment

ទឹកល្អក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

Hourn Sina
016960963

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - Brand New WH apartment

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

For the best mobile experience please use our app to: