+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 39
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
ផ្ទះ សម្រាប់ ជួល នៅ បឹងកេងកង២
ផ្ទះ
$300 per week
បឹងកេងកង២, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 2 សប្តាហ៍ មុនCentury 21 Regent Realty
ផ្ទះលក់ទំនិញ សម្រាប់ ជួល នៅ បឹងកេងកង២
ផ្ទះលក់ទំនិញ
$3,000 per week
បឹងកេងកង២, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 2 សប្តាហ៍ មុនCentury 21 Regent Realty