រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

អាផាតមេន លក់ in Daun Penh

Call Agent - បន្ទប់គេងបី-ប្លង់រឹង

Phsar Kandal I, Daun Penh, Phnom Penh

D. Taylor
(+855) 012 971 001

Contact Agent - បន្ទប់គេងបី-ប្លង់រឹង

Call Agent - អាផាតមេនសម្រាប់លក់នៅផ្សារកណ្ដាល ​1 -ប្លង់រឺង

Phsar Kandal I, Daun Penh, Phnom Penh

D. Taylor
(+855) 012 971 001

Contact Agent - អាផាតមេនសម្រាប់លក់នៅផ្សារកណ្ដាល ​1 -ប្លង់រឺង

Call Agent - 1-Bedroom Apartment located in Daun Penh Area

Contact Agent - 1-Bedroom Apartment located in Daun Penh Area

Call Agent - Quiet Ground Floor 2 Bedroom Apartment off Street 240

Contact Agent - Quiet Ground Floor 2 Bedroom Apartment off Street 240

Call Agent - ផ្ទះល្វែង 2 បន្ទប់គេងដែលមានទេសភាពស្រស់ស្អាតនៃអាគារវឌ្ឍនៈនិងអាគារកាណាឌីយ៉ា

Contact Agent - ផ្ទះល្វែង 2 បន្ទប់គេងដែលមានទេសភាពស្រស់ស្អាតនៃអាគារវឌ្ឍនៈនិងអាគារកាណាឌីយ៉ា

Call Agent - Two Bedroom Apartment - Hard Title

Phsar Kandal I, Daun Penh, Phnom Penh

D. Taylor
(+855) 012 971 001

Contact Agent - Two Bedroom Apartment - Hard Title

Call Agent - Luxury 2 bedrooms for sale near Old Market

Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh

Paul Ellender
+855 (0) 17 400 700

Contact Agent - Luxury 2 bedrooms for sale near Old Market

Call Agent - A spacious One Bedroom Apartment for Sale in Central Location

Contact Agent - A spacious One Bedroom Apartment for Sale in Central Location

Call Agent - Dual Hard Titles - Freedom

Wat Phnom, Daun Penh, Phnom Penh

D. Taylor
(+855) 012 971 001

Contact Agent - Dual Hard Titles - Freedom

Call Agent - Colonial Riverside Building 2-3 bedrooms

Sisovath Quay, Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh

Janusz Drag
+855 95 555 137

Contact Agent - Colonial Riverside Building 2-3 bedrooms

Multi property enquiry