+855 92 92 1000
Logo

រកឃើញលទ្ធផល 18
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក

រកឃើញលទ្ធផល 18
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
វីឡា សម្រាប់ លក់ នៅ ចតុមុខ
For sale
តម្លៃចរចា
វីឡា
$2,656,500
ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
បានដាក់បញ្ចូល : 25/10/2023 ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 31/10/2023
Tel: +855 92 921 000
វីឡាសម្រាប់លក់
For sale
វីឡា
$2,800,000
បឹងរាំង, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
បានដាក់បញ្ចូល : 18/10/2023 ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 18/10/2023
Tel: +855 92 921 000
វីឡា សម្រាប់ លក់ នៅ បឹងរាំង
For sale
តម្លៃចរចា
វីឡា
$3,060,000
បឹងរាំង, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
បានដាក់បញ្ចូល : 27/07/2023 ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 27/07/2023
Tel: +855 92 921 000
វីឡា សម្រាប់ លក់ នៅ បឹងរាំង
For sale
តម្លៃចរចា
វីឡា
$6,000,000
បឹងរាំង, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
បានដាក់បញ្ចូល : 05/06/2023 ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 05/06/2023
Tel: +855 92 921 000
វីឡា សម្រាប់ លក់ នៅ ស្រះចក
For sale
តម្លៃចរចា
វីឡា
$6,200,000
ស្រះចក, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
បានដាក់បញ្ចូល : 23/05/2023 ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 31/05/2023
Tel: +855 92 921 000
វីឡា សម្រាប់ លក់ នៅ ស្រះចក
For sale
លក់បន្ទាន់
វីឡា
$1,700,000
ស្រះចក, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
បានដាក់បញ្ចូល : 18/04/2023 ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 18/04/2023
Tel: +855 92 921 000
វីឡា សម្រាប់ លក់ & ជួល នៅ បឹងរាំង
For sale or rent
វីឡា
$3,060,000
បឹងរាំង, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
បានដាក់បញ្ចូល : 12/04/2023 ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 12/04/2023
Tel: +855 92 921 000
awardaward
វីឡា សម្រាប់ លក់ នៅ បឹងរាំង
For sale
តម្លៃចរចា
វីឡា
$4,200,000
បឹងរាំង, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
បានដាក់បញ្ចូល : 26/02/2023 ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 09/03/2023
Tel: +855 92 921 000
វីឡា សម្រាប់ លក់ នៅ ស្រះចក
For sale
វីឡា
$2,500,000
ស្រះចក, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
បានដាក់បញ្ចូល : 23/01/2023 ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 09/03/2023
Tel: +855 92 921 000
awardaward
វីឡា សម្រាប់ លក់ & ជួល នៅ បឹងរាំង
For sale or rent
វីឡា
$2,800,000
បឹងរាំង, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
បានដាក់បញ្ចូល : 22/07/2022 ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 09/03/2023
Tel: +855 92 921 000
វីឡា សម្រាប់ លក់ & ជួល នៅ បឹងរាំង
For sale or rent
វីឡា
$2,800,000
បឹងរាំង, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
បានដាក់បញ្ចូល : 22/07/2022 ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 09/03/2023
Tel: +855 92 921 000
វីឡា សម្រាប់ លក់ នៅ បឹងរាំង
For sale
វីឡា
$4,200,000
បឹងរាំង, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
បានដាក់បញ្ចូល : 18/03/2022 ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 09/03/2023
Tel: +855 92 921 000
វីឡា សម្រាប់ លក់ នៅ ចតុមុខ
For sale
វីឡា
$850,000
ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
បានដាក់បញ្ចូល : 26/02/2022 ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 09/03/2023
Tel: +855 92 921 000
វីឡា សម្រាប់ លក់ នៅ បឹងរាំង
For sale
វីឡា
$4,200,000
បឹងរាំង, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
បានដាក់បញ្ចូល : 14/02/2022 ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 09/03/2023
Tel: +855 92 921 000
វីឡា សម្រាប់ លក់ & ជួល នៅ បឹងរាំង
For sale or rent
វីឡា
$2,900,000
បឹងរាំង, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
បានដាក់បញ្ចូល : 21/01/2022 ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 09/03/2023
Tel: +855 92 921 000
វីឡា សម្រាប់ លក់ នៅ ចតុមុខ
For sale
វីឡា
$2,500,000
ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
បានដាក់បញ្ចូល : 09/07/2021 ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 09/03/2023
Tel: +855 92 921 000
វីឡា សម្រាប់ លក់ នៅ បឹងរាំង
For sale
វីឡា
$2,000,000
បឹងរាំង, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
បានដាក់បញ្ចូល : 25/05/2021 ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 18/03/2022
Tel: +855 92 921 000
វីឡា សម្រាប់ លក់ & ជួល នៅ ស្រះចក
For sale or rent
វីឡា
$6,300,000
ស្រះចក, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
បានដាក់បញ្ចូល : 16/12/2020 ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 19/07/2023
Tel: +855 92 921 000