កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ផ្ទះបុរីសំរាប់លក់ ឬ ជួល ក្នុង Chbar Ampov

បុរី មេគង្គ ហាម៉ូនី

តម្លៃលក់ចាប់ពី $399,000
National Highway No.1, ព្រែកឯង, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
បន្ទប់សរុប: 17 ប្រភេទបន្ទប់: Terrace, Villa  
4 ទៅ 5 308 ទៅ 655 m2
បន្ទប់គេង: 4ទៅ 5 ទំហំផ្ទៃជាន់ 308 ទៅ 655 m2
National Highway No.1, ព្រែកឯង, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
residential Terrace1 for sale2 ក្នុង Preaek Aeng3 ID 1071254
វីឡាភ្លោះ
$399,000
4 4 2 308m2
residential Villa1 for sale2 ក្នុង Preaek Aeng3 ID 1071364
វីឡា
$650,000
4 5 2 367m2
residential Villa1 for sale2 ក្នុង Preaek Aeng3 ID 1071414
វីឡា
$1,197,000
5 4 2 655m2

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - គម្រោង Mekong Harmony៖ ផ្តល់ជូនភាពប្រណីត​ឥតខ្ចោះសម្រាប់ជីវិតរស់នៅសម័យថ្មី

National Highway No.1, ព្រែកឯង, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ

Century 21 Cambodia
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Borey Sambath Meanheng III Preaek Aeng

តម្លៃលក់ចាប់ពី $90,000
ព្រែកឯង, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
ប្រភេទបន្ទប់: Terrace, Unit, Retreat  
ព្រែកឯង, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
residential Retreat1 for sale2 ក្នុង Preaek Aeng3 ID 717354
ផ្ទះល្វែង
$105,000
4 5
residential Unit1 for sale2 ក្នុង Preaek Aeng3 ID 717334
វីឡាកូនកាត់
$120,500
5 6
residential Terrace1 for sale2 ក្នុង Preaek Aeng3 ID 717324
វីឡាភ្លោះ
$193,500
5 6

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - បុរីសម្បត្តិមាន​ហេង៣​ ព្រែកឯង

ព្រែកឯង, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ

Borey Sambath Meanheng
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Borey Sambath Meanheng III

តម្លៃលក់ចាប់ពី $85,500
និរោធ, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
ប្រភេទបន្ទប់: Retreat, Terrace, Unit, House  
និរោធ, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
residential Retreat1 for sale2 ក្នុង Nirouth3 ID 716634
ផ្ទះល្វែង
$86,900
4 5
residential Unit1 for sale2 ក្នុង Nirouth3 ID 716864
វីឡាកូនកាត់
$125,222
4 6
residential Terrace1 for sale2 ក្នុង Nirouth3 ID 716844
វីឡាភ្លោះ
$125,222
4 6

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Borey Sambath Meanheng III

និរោធ, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ

Borey Sambath Meanheng
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

The Woods a Natha Residence

តម្លៃលក់ចាប់ពី POA
ព្រែកឯង, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
ប្រភេទបន្ទប់: Unit, Terrace, Villa  
4 ទៅ 6 60 ទៅ 144 m2 2020
បន្ទប់គេង: 4ទៅ 6 ទំហំផ្ទៃជាន់ 60 ទៅ 144 m2
ឆ្នាំបញ្ចប់: 2020
ព្រែកឯង, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
residential Terrace1 for sale2 ក្នុង Nirouth3 ID 1050274
វីឡាភ្លោះ
POA
4 5 2 72m2 240m2 2 E
residential Villa1 for sale2 ក្នុង Nirouth3 ID 1050284
វីឡា
POA
6 6 3 144m2 300m2 2 N
residential Unit1 for sale2 ក្នុង Nirouth3 ID 1050254
វីឡាកូនកាត់
POA
4 5 1 60m2 134m2 2 W

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - The Woods a Natha Residence

ព្រែកឯង, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ

The Woods a Natha Residence
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Borey Peng Huoth : The Star Platinum Mercurean II

តម្លៃលក់ចាប់ពី POA
Nirouth, Chbar Ampov, Phnom Penh
ប្រភេទបន្ទប់: Terrace, Unit, House  
3 ទៅ 3 77 ទៅ 77 m2
បន្ទប់គេង: 3ទៅ 3 ទំហំផ្ទៃជាន់ 77 ទៅ 77 m2
Nirouth, Chbar Ampov, Phnom Penh
residential Unit1 for sale2 ក្នុង Nirouth3 ID 570704
វីឡាកូនកាត់
POA
2 3
residential Unit1 for sale2 ក្នុង Nirouth3 ID 570724
វីឡាកូនកាត់
POA
3 4
residential Unit1 for sale2 ក្នុង Nirouth3 ID 570654
វីឡាកូនកាត់
POA
4 5

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ដឹស្តា ផ្លាទីនីម មឺហ្គឹរៀន ២

Nirouth, Chbar Ampov, Phnom Penh

Borey Peng Huoth
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Borey Peng Huoth : The Star Platinum Polaris​ I

តម្លៃលក់ចាប់ពី POA
និរោធ, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
ប្រភេទបន្ទប់: Shophouse, House  
4 ទៅ 4 128 ទៅ 128 m2
បន្ទប់គេង: 4ទៅ 4 ទំហំផ្ទៃជាន់ 128 ទៅ 128 m2
និរោធ, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
residential Shophouse1 for sale2 ក្នុង Nirouth3 ID 571364
ផ្ទះលក់ទំនិញ
POA
4 5
residential Shophouse1 for sale2 ក្នុង Nirouth3 ID 571384
ផ្ទះលក់ទំនិញ
POA
4 5
residential Shophouse1 for sale2 ក្នុង Nirouth3 ID 571414
ផ្ទះលក់ទំនិញ
POA
4 5

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ដឹស្តា ផ្លាទីនីម ប៉ូឡារីស ១

និរោធ, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ

Borey Peng Huoth
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Borey Heng Meanchey

តម្លៃលក់ចាប់ពី $129,990
Nirouth, Chbar Ampov, Phnom Penh
ប្រភេទបន្ទប់: Retreat  
4 ទៅ 4 60 ទៅ 60 m2 3 2018
បន្ទប់គេង: 4ទៅ 4 ទំហំផ្ទៃជាន់ 60 ទៅ 60 m2 ជាន់: 3
ឆ្នាំបញ្ចប់: 2018
Nirouth, Chbar Ampov, Phnom Penh
residential Retreat1 for sale2 ក្នុង Nirouth3 ID 909074
ផ្ទះល្វែង
$129,990
4 5 60m2

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - បុរីហេងមានជ័យ

Nirouth, Chbar Ampov, Phnom Penh

Borey Heng Mean Chey
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Borey Peng Huoth : The Star Platinum Rosato

តម្លៃលក់ចាប់ពី POA
និរោធ, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
ប្រភេទបន្ទប់: Terrace, Shophouse, Unit, Villa  
និរោធ, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
residential Shophouse1 for sale2 ក្នុង Nirouth3 ID 570844
ផ្ទះលក់ទំនិញ
POA
4 5
residential Shophouse1 for sale2 ក្នុង Nirouth3 ID 570824
ផ្ទះលក់ទំនិញ
POA
4 5
residential Unit1 for sale2 ក្នុង Nirouth3 ID 570874
វីឡាកូនកាត់
POA
4 5

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - The Star Platinum Rosato

និរោធ, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ

Borey Peng Huoth
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Borey Peng Huoth : The Star Platinum Mercurean I

តម្លៃលក់ចាប់ពី POA
និរោធ, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
ប្រភេទបន្ទប់: Villa, Terrace, Unit, Retreat  
និរោធ, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
residential Unit1 for sale2 ក្នុង Nirouth3 ID 570514
វីឡាកូនកាត់
POA
3 4
residential Unit1 for sale2 ក្នុង Nirouth3 ID 570564
វីឡាកូនកាត់
POA
2 3
residential Retreat1 for sale2 ក្នុង Nirouth3 ID 570414
ផ្ទះល្វែង
POA
4 5

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ដឹស្តា ផ្លាទីនីម មឺហ្គឺរៀន​ ១

និរោធ, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ

Borey Peng Huoth
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Borey Peng Huoth : The Star Platinum Paradigm

តម្លៃលក់ចាប់ពី POA
និរោធ, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
ប្រភេទបន្ទប់: Villa  
និរោធ, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
residential Villa1 for sale2 ក្នុង Nirouth3 ID 571034
វីឡា
POA
4 5
residential Villa1 for sale2 ក្នុង Nirouth3 ID 571004
វីឡា
POA
5 6
residential Villa1 for sale2 ក្នុង Nirouth3 ID 571024
វីឡា
POA
5 6

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ដឹស្តា ផ្លាទីនីម ផារ៉ាដាម

និរោធ, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ

Borey Peng Huoth
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។