កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ផ្ទះបុរីសំរាប់លក់ ឬ ជួល ក្នុង Meanchey

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - បុរីវីឡាវូដលែន

60m Samdach Hun Sen, ចាក់អង្រែក្រោម, មានជ័យ, ភ្នំពេញ

Naki Group
+855969000225

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

BOREY BOAO 博澳

តម្លៃលក់ចាប់ពី $140,000
ស្ទឹងមានជ័យ, មានជ័យ, ភ្នំពេញ
ប្រភេទបន្ទប់: Shophouse, Retreat, Condo  
1 ទៅ 4 30 ទៅ 67 m2
បន្ទប់គេង: 1ទៅ 4 ទំហំផ្ទៃជាន់ 30 ទៅ 67 m2
ស្ទឹងមានជ័យ, មានជ័យ, ភ្នំពេញ
residential Condo1 for sale2 ក្នុង Stueng Mean chey3 ID 523604
ខុនដូ
$30,000
1 1 30m2
residential Retreat1 for sale2 ក្នុង Stueng Mean chey3 ID 523544
ផ្ទះល្វែង
$140,000
4 5 63m2
residential Shophouse1 for sale2 ក្នុង Stueng Mean chey3 ID 519204
ផ្ទះលក់ទំនិញ
$180,000
4 5 67m2 76m2

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - គម្រោងបុរី បូអៅ

ស្ទឹងមានជ័យ, មានជ័យ, ភ្នំពេញ

បុរី បូអៅ
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

The Landmark 271

271, បឹងទំពុន, មានជ័យ, ភ្នំពេញ
ប្រភេទបន្ទប់: Villa, Terrace  
271, បឹងទំពុន, មានជ័យ, ភ្នំពេញ
residential Villa1 for rent2 ក្នុង Boeung Tumpun3 ID 746424
វីឡា
POA
7 6
residential Terrace1 for rent2 ក្នុង Boeung Tumpun3 ID 746394
វីឡាភ្លោះ
POA

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ដឹ លែនម៉ាក 271

271, បឹងទំពុន, មានជ័យ, ភ្នំពេញ

Chip Mong Land
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Borey New World : Veng Sreng

តម្លៃលក់ចាប់ពី POA
Borey New World : Veng Sreng, ស្ទឹងមានជ័យ, មានជ័យ, ភ្នំពេញ
ប្រភេទបន្ទប់: Shophouse  
4 ទៅ 4 74 ទៅ 74 m2
បន្ទប់គេង: 4ទៅ 4 ទំហំផ្ទៃជាន់ 74 ទៅ 74 m2
Borey New World : Veng Sreng, ស្ទឹងមានជ័យ, មានជ័យ, ភ្នំពេញ

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Borey New World : Veng Sreng

Borey New World : Veng Sreng, ស្ទឹងមានជ័យ, មានជ័យ, ភ្នំពេញ

Borey New World
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Borey Peng Huoth : The Star Eternal

តម្លៃលក់ចាប់ពី POA
ស្ទឹងមានជ័យ, មានជ័យ, ភ្នំពេញ
ប្រភេទបន្ទប់: Villa, Terrace, Unit, Retreat  
ស្ទឹងមានជ័យ, មានជ័យ, ភ្នំពេញ
residential Retreat1 for sale2 ក្នុង Stueng Mean chey3 ID 569984
ផ្ទះល្វែង
POA
4 5
residential Unit1 for sale2 ក្នុង Stueng Mean chey3 ID 569974
វីឡាកូនកាត់
POA
4 5
residential Terrace1 for sale2 ក្នុង Stueng Mean chey3 ID 569954
វីឡាភ្លោះ
POA
4 5

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ដឹស្តាអិតធឺណល

ស្ទឹងមានជ័យ, មានជ័យ, ភ្នំពេញ

Borey Peng Huoth
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Borey Peng Huoth : The Star Natural

តម្លៃលក់ចាប់ពី POA
ចាក់អង្រែលើ, មានជ័យ, ភ្នំពេញ
ប្រភេទបន្ទប់: Unit, Terrace, Villa  
ចាក់អង្រែលើ, មានជ័យ, ភ្នំពេញ
residential Unit1 for sale2 ក្នុង Chak Angrae Leu3 ID 570034
វីឡាកូនកាត់
POA
2 3
residential Unit1 for sale2 ក្នុង Chak Angrae Leu3 ID 570014
វីឡាកូនកាត់
POA
3 4
residential Unit1 for sale2 ក្នុង Chak Angrae Leu3 ID 570054
វីឡាកូនកាត់
POA
4 5

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ដឹស្តា ណេតឈឺរ៉ល

ចាក់អង្រែលើ, មានជ័យ, ភ្នំពេញ

Borey Peng Huoth
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Borey Peng Huoth : The Star Diamond

តម្លៃលក់ចាប់ពី POA
ចាក់អង្រែក្រោម, មានជ័យ, ភ្នំពេញ
ប្រភេទបន្ទប់: Villa, Shophouse  
ចាក់អង្រែក្រោម, មានជ័យ, ភ្នំពេញ
residential Villa1 for sale2 ក្នុង Chak Angrae Kraom3 ID 571884
វីឡា
POA
4 5
residential Shophouse1 for sale2 ក្នុង Chak Angrae Kraom3 ID 571904
ផ្ទះលក់ទំនិញ
POA
4 5
residential Shophouse1 for sale2 ក្នុង Chak Angrae Kraom3 ID 571894
ផ្ទះលក់ទំនិញ
POA
4 5

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ដឹស្តា ដាយមិន

ចាក់អង្រែក្រោម, មានជ័យ, ភ្នំពេញ

Borey Peng Huoth
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Borey Varina Duong Ngeap

តម្លៃលក់ចាប់ពី POA
ស្ទឹងមានជ័យ, មានជ័យ, ភ្នំពេញ
ប្រភេទបន្ទប់: Unit, House, Villa, Terrace, Shophouse  
3 ទៅ 3 36 ទៅ 36 m2
បន្ទប់គេង: 3ទៅ 3 ទំហំផ្ទៃជាន់ 36 ទៅ 36 m2
ស្ទឹងមានជ័យ, មានជ័យ, ភ្នំពេញ
residential Shophouse1 for sale2 ក្នុង Stueng Mean chey3 ID 700034
ផ្ទះលក់ទំនិញ
POA
residential Unit1 for sale2 ក្នុង Stueng Mean chey3 ID 700014
វីឡាកូនកាត់
POA
residential Terrace1 for sale2 ក្នុង Stueng Mean chey3 ID 699704
វីឡាភ្លោះ
POA

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - បុរីវារីណាឌួងងៀប

ស្ទឹងមានជ័យ, មានជ័យ, ភ្នំពេញ

Borey Varina Duong Ngeap
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

បុរី អេច ភី

តម្លៃលក់ចាប់ពី POA
371, ស្ទឹងមានជ័យ១, មានជ័យ, ភ្នំពេញ
ប្រភេទបន្ទប់: Shophouse, Unit  
4 ទៅ 4 60 ទៅ 82 m2 2020
បន្ទប់គេង: 4ទៅ 4 ទំហំផ្ទៃជាន់ 60 ទៅ 82 m2
ឆ្នាំបញ្ចប់: 2020
371, ស្ទឹងមានជ័យ១, មានជ័យ, ភ្នំពេញ
residential Shophouse1 for sale2 ក្នុង Stueng Mean chey 13 ID 1084654
ផ្ទះលក់ទំនិញ
POA
4 5 1 82m2
residential Shophouse1 for sale2 ក្នុង Stueng Mean chey 13 ID 1084694
ផ្ទះលក់ទំនិញ
POA
4 5 1 71m2
residential Shophouse1 for sale2 ក្នុង Stueng Mean chey 13 ID 1084704
ផ្ទះលក់ទំនិញ
POA
4 5 1 70m2

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - បុរី អេច ភី

371, ស្ទឹងមានជ័យ១, មានជ័យ, ភ្នំពេញ

Borey HP
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Villa Le Soleil

តម្លៃលក់ចាប់ពី $109,800
ចាក់អង្រែក្រោម, មានជ័យ, ភ្នំពេញ
ប្រភេទបន្ទប់: Retreat  
ចាក់អង្រែក្រោម, មានជ័យ, ភ្នំពេញ
residential Retreat1 for sale & rent2 ក្នុង Chak Angrae Kraom3 ID 991864
ផ្ទះល្វែង
POA
3 3 1

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - គម្រោងវីឡាឡឺសូឡី

ចាក់អង្រែក្រោម, មានជ័យ, ភ្នំពេញ

គម្រោងវីឡាឡឺសូឡី
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។