+855 92 92 1000
គម្រោងហ៊ីលផាកវីឡា - ក្រុងព្រះសីហនុ
គម្រោងហ៊ីលផាកវីឡា - ក្រុងព្រះសីហនុគម្រោងហ៊ីលផាកវីឡា - ក្រុងព្រះសីហនុគម្រោងហ៊ីលផាកវីឡា - ក្រុងព្រះសីហនុគម្រោងហ៊ីលផាកវីឡា - ក្រុងព្រះសីហនុ

វីឡា សម្រាប់ លក់ នៅក្នុង គម្រោងហ៊ីលផាកវីឡា - ក្រុងព្រះសីហនុ

គម្រោងហ៊ីលផាកវីឡា - ក្រុងព្រះសីហនុ

តម្លៃលក់$98,888
96ទំហំជាន់ (ម៉ែត្រ​ការេ)
240ទំហំដី(ម៉ែត្រ​ការេ)

Hill Park Villa

គំរោង Hill Park Villa ទីតាំងថ្មីកំពុងដំណើរការសាងសង់

តម្លៃចាប់ពី $98,888 និងបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់១០%

ថិតនៅតាមបណ្តោយផ្លូវមិត្តភាព (30m) ក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់បំផុតក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ ចម្ងាយត្រឹមតែ 5នាទី ពីផ្សារលើ និងទៅឆ្នេរអូត្រេះ ហើយថិតនៅជិតគម្រោង អភិវឌ្ឍន៍ China Town និង គម្រោងផ្លូវ40m ថ្មី។

លក្ខណ:ពិេសសនៃគម្រោង

គម្រោងបានបញ្ចប់
កើនឡើងតម្លៃខ្ពស់

ព័ត៌មានទូទៅនៃគម្រោង

ប្រភេទអចលនទ្រព្យ:Villaគម្រោង: គម្រោងហ៊ីលផាកវីឡា - ក្រុងព្រះសីហនុអ្នកអភិវឌ្ឍន៍:ហ៊ីលផាកវីឡា
ID អចលនទ្រព្យ:111243បានដាក់បញ្ចូល: 8 ខែ មុនធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព:8 ខែ មុន

សេវាកម្មផ្សេងៗ

តំបន់ពាណិជ្ជកម្មតំបន់ទូទៅ
អត់លិចទឹកនៅលើផ្លូវធំ

ទីតាំងក្បែរៗ

មិនបានជ្រើសរើស

ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ និងប្រវត្តិទីតាំង

ហ៊ីលផាកវីឡាហ៊ីលផាកវីឡាហ៊ីលផាកវីឡា ទទួលបានបានការទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងពីសក្តានុពលនៃវិស័យអចលនទ្រព្យនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅកម្ពុជា។​​ ហ៊ីលផាកវីឡា ផ្តោតសំខាន់និងផ្តល់តម្លៃដល់ការរស់នៅប្...

ការគណនាប្រាក់កម្ចី

30%
%
ឆ្នាំ
$1,114/ខែ
តម្លៃអចលនទ្រព្យ
$98,888
ការប្រាក់
$24,330
សរុប
$123,218

វីឡាស្រដៀងគ្នា នៅSihanoukville