រកឃើញលទ្ធផល 9
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
អគារលក់
អាគារ
$1,100,000
បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 6 ខែ មុន
awardaward
ជជែក
អាគារសំរាប់លក់
អាគារ
$5,250,000
បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 2 ខែ មុន
awardaward
ជជែក