+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 31
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
ផ្ទះ សម្រាប់ លក់ & ជួល នៅ បឹងកេងកង៣
ផ្ទះ
$540,000
បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 1 ខែ មុនLucky Property Services (LPS)
ផ្ទះអាជីវកម្ម កែង លក់បន្ទាន់
ផ្ទះលក់ទំនិញ
$1,350,000
បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 4 ខែ មុនAmatak Property Services Co., Ltd
awardaward