+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 28
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
ខុនដូ សម្រាប់ លក់ នៅ ស្វាយដង្គំ
ខុនដូ
$211,100
PROPERTIES DABEST, ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 1 ខែ មុនDaBest Properties Cambodia Co., Ltd