+855 92 92 1000
Logo
 , សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
 , សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប , សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប , សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប , សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

ដីសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់លក់ ក្នុង សៀមរាប

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

For sale$720,000$12/ម៉ែតការ៉េ
60000ទំហំដី(ម៉ែត្រ​ការេ)

ព័ត៌មានទូទៅនៃគម្រោង