ខុនដូ លក់ in Phnom Penh

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

ស្វែងរកអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

បានរកឃើញ 24 ខុនដូ for Sale in Phnom Penh

Call Agent - Habitat Condominium

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Habitat Condos
+85510927450

Contact Agent - Habitat Condominium

Call Agent - De Castle Royal

BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh

DE Castle Royal Condominium
077800917

Contact Agent - De Castle Royal

Skylar by Meridian

Skylar by Meridian, Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh
Skylar - 40% Guarantee Rental Yield
ខុនដូ សម្រាប់ លក់ នៅ Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្នកច...
ខុនដូ
41 # 10-12, Street 41, Tonle Bassac, Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia., Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh
1 1 57m2
$228,823 $4000/m2

Call Agent - Brand New 1-Bedroom Condo for RENT and SALE, Skylar by Meridian.

41 # 10-12, Street 41, Tonle Bassac, Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia., Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Lay Sophanna
+ 855 (0)23 97 2014

Contact Agent - Brand New 1-Bedroom Condo for RENT and SALE, Skylar by Meridian.

ខុនដូ
41 # 10-12, Street 41, Tonle Bassac, Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia., Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh
1 1 46m2
$218,823 $4046/m2

Call Agent - Brand New Studio Condo for RENT and SALE, Skylar by Meridian.

41 # 10-12, Street 41, Tonle Bassac, Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia., Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Anna Araki
023 97 2014

Contact Agent - Brand New Studio Condo for RENT and SALE, Skylar by Meridian.

Call Agent - Skylar - 40% Guarantee Rental Yield

Skylar by Meridian, Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Meridian International Holding Limited (MIH)
+85510897886

Contact Agent - Skylar - 40% Guarantee Rental Yield

Call Agent - PK Apartment

Phsar Daeum Thkov, Chamkarmon, Phnom Penh

PK Apartment
+855 77 800917

Contact Agent - PK Apartment

Call Agent - 9 East Apartment

Srah Chak, Daun Penh, Phnom Penh

9 East Apartment
+855 77 800917

Contact Agent - 9 East Apartment

Call Agent - Orient Ritz Condo

Tuek L'ak 2, Toul Kork, Phnom Penh

Orient Ritz Condo
+855 77 800917

Contact Agent - Orient Ritz Condo

Call Agent - PS Crystal Condominium

Boeung Salang, Toul Kork, Phnom Penh

PS Crystal Condominium
+855 77 800917

Contact Agent - PS Crystal Condominium

Call Agent - Emerald Serviced Apartment

Chey Chumneah, Daun Penh, Phnom Penh

Emerald Serviced Apartment
077800917

Contact Agent - Emerald Serviced Apartment

Call Agent - Ly Hout Condo

Boeung Prolit, 7 Makara, Phnom Penh

Ly Hout Condo
077800917

Contact Agent - Ly Hout Condo

Call Agent - Mekong View Tower III

Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh

Mekong Gardens Apartment
+855 77 800 917

Contact Agent - Mekong View Tower III

Multi property enquiry