កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

សណ្ឋាគារ សំរាប់លក់ ក្នុង Daun Penh

បានរកឃើញ 22 សណ្ឋាគារ សម្រាប់ Sale in Daun Penh, Phnom Penh

Commercial Building For Sale - Ta Phul Area, Siem Reap

សណ្ឋាគារ  
$450,000
6 7 75m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
other សម្រាប់ sale នៅ Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $450,000. . ប្រសិនបើអ្នកចង់...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Commercial Building For Sale - Ta Phul Area, Siem Reap

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

RIVERSIDE HOTEL WITH FANTASTIC RIVER VIEWS SOLD SOLD SOLD!

សណ្ឋាគារ  
$55,000
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ sale នៅ Phsar Kandal I, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $55,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 51 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - RIVERSIDE HOTEL WITH FANTASTIC RIVER VIEWS SOLD SOLD SOLD!

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Seaps OFFICE
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

UNIQUE, ICONIC, HOTEL BUILDING FOR SALE

សណ្ឋាគារ  
$2,000,000
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ sale នៅ Phsar Kandal I, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $2,000,000. ....
បានចុះបញ្ជី: 51 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - UNIQUE, ICONIC, HOTEL BUILDING FOR SALE

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Seaps OFFICE
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Riverside Hotel for Sale | Riverside

សណ្ឋាគារ  
$3,200,000
35 35 180m2 E
ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ sale នៅ Phsar Kandal I, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $3,200,000. ....
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Riverside Hotel for Sale | Riverside

ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Edwin 21
+85595333628

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Phnom Penh Absolute Riverfront Hotel

សណ្ឋាគារ  
$3,500,000
35 35 175m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ sale នៅ Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $3,500,000. . ប្រសិនបើអ្ន...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Phnom Penh Absolute Riverfront Hotel

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Crispian KNOWLES
+855-12828625

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

FREEHOLD RIVERSIDE HOTEL, GREAT FUTURE INVESTMENT

សណ្ឋាគារ  
$4,500,000
54 54
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ sale នៅ Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $4,500,000. . ប្រសិនបើអ្ន...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - FREEHOLD RIVERSIDE HOTEL, GREAT FUTURE INVESTMENT

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Crispian KNOWLES
+855-12828625

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Hotel for Sale & Rent in Daun Penh

សណ្ឋាគារ  
$12,000,000
62 1 320m2 S
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Located in Wat Koh Size: 320sqm (8x40) Has 18 floors Basement parking Price for Sale: 1...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Hotel for Sale & Rent in Daun Penh

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

4-star Riverside hotel for sale $4.6 million

សណ្ឋាគារ  
$4,600,000
54 57 1 1900m2 E
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Freer is proud to present this delightful hotel now available for lease in one of the busie...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 4-star Riverside hotel for sale $4.6 million

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Paul ELLENDER
+855-17400700

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Hotel and Sky bar for Sale in Daun Penh

សណ្ឋាគារ  
$4,800,000
166m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Located in Daun Penh Size: 8.3m x 20m = 166sqm per floor Price: 4,800,000$ Hard title H...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Hotel and Sky bar for Sale in Daun Penh

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

8-bedroom boutique hotel for rent Central Market $5000/month

សណ្ឋាគារ  
$5,000
8 18 560m2 10 E
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Located in the night club district in Phnom Penh, this boutique hotel building is ready to ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 8-bedroom boutique hotel for rent Central Market $5000/month

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Paul ELLENDER
+855-17400700

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។