រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ផ្ទះ សំរាប់លក់ in Changvar

បានរកឃើញ 1825 ផ្ទះ ក្នុង កម្ពុជា

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - បុរីមហាសែនសុខ

Borey Maha Sen Sok, ក្រាំងធ្នង់, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

Creed Asia (Cambodia) Co., Ltd
+85517436756

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - បុរីមហាសែនសុខ

ផ្ទះលក់ក្នុងក្រុងសៀមរាប-ស្វាយដង្គំ/House for Sale in Siem Reap-Svay Dangkum

ផ្ទះ  
$230,000
4 4
ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $230,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 24 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ផ្ទះលក់ក្នុងក្រុងសៀមរាប-ស្វាយដង្គំ/House for Sale in Siem Reap-Svay Dangkum

ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - ផ្ទះលក់ក្នុងក្រុងសៀមរាប-ស្វាយដង្គំ/House for Sale in Siem Reap-Svay Dangkum

Villa for Sale in Siem Reap- Wat Svay/វីឡាលក់ក្នុងក្រុងសៀមរាប-វត្តស្វាយ

ផ្ទះ  
$535,000
5 6
សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $535,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 23 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Villa for Sale in Siem Reap- Wat Svay/វីឡាលក់ក្នុងក្រុងសៀមរាប-វត្តស្វាយ

សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - Villa for Sale in Siem Reap- Wat Svay/វីឡាលក់ក្នុងក្រុងសៀមរាប-វត្តស្វាយ

House for Sale in Toul Kork

ផ្ទះ  
$395,000
3 3 3 2 N
បឹងកក់២, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ផ្ទះ សម្រាប់ sale នៅ Boeung Kak 2, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ $395,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 23 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - House for Sale in Toul Kork

បឹងកក់២, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

ប្រាក់ សុធា
+855 16 838 679

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - House for Sale in Toul Kork

2 Bedroom House with a beautiful garden (close to Angkor Wat)

ផ្ទះ  
$72,000
2 1 1 82m2 1
គោកចក, សៀមរាប, សៀមរាប
ផ្ទះ សម្រាប់ sale នៅ Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $72,000. . ប្រ...
បានចុះបញ្ជី: 22 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 Bedroom House with a beautiful garden (close to Angkor Wat)

គោកចក, សៀមរាប, សៀមរាប

1st Siem Reap Properties
+85578904408

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - 2 Bedroom House with a beautiful garden (close to Angkor Wat)

House for sale urgently

ផ្ទះ  
$93,000
3 4 1
ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះ សម្រាប់ sale នៅ Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh ជាមួយ $93,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 22 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - House for sale urgently

ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

Socheat
087920142

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - House for sale urgently

ដី នឹង​ ផ្ទះ​ លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

ផ្ទះ  
$300,000
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
ផ្ទះ សម្រាប់ sale នៅ Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $300,000. . ប្...
បានចុះបញ្ជី: 22 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ដី នឹង​ ផ្ទះ​ លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

A1 Real Estate Cambodia
+855 89 477 577

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - ដី នឹង​ ផ្ទះ​ លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

ដី នឹង​ ផ្ទះ​ លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

ផ្ទះ  
$300,000
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
ផ្ទះ សម្រាប់ sale នៅ Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $300,000. . ប្...
បានចុះបញ្ជី: 22 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ដី នឹង​ ផ្ទះ​ លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

A1 Real Estate Cambodia
+855 89 477 577

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - ដី នឹង​ ផ្ទះ​ លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

ដី នឹង​ ផ្ទះ​ លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

ផ្ទះ  
$250,000
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
ផ្ទះ សម្រាប់ sale នៅ Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $250,000. . ប្...
បានចុះបញ្ជី: 22 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ដី នឹង​ ផ្ទះ​ លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

A1 Real Estate Cambodia
+855 89 477 577

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - ដី នឹង​ ផ្ទះ​ លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

ដី នឹង​ ផ្ទះ​ លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

ផ្ទះ  
$500,000
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
ផ្ទះ សម្រាប់ sale នៅ Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $500,000. . ប្...
បានចុះបញ្ជី: 22 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ដី នឹង​ ផ្ទះ​ លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

A1 Real Estate Cambodia
+855 89 477 577

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - ដី នឹង​ ផ្ទះ​ លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

For the best mobile experience please use our app to: