+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 325
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
ផ្ទះវីឡាឃ្វីនសម្រាប់លក់នៅ (បុរីភ្នំពេញផាក6អា) (C-5967)
វីឡា
$ 1,090,000
ព្រែកលៀប, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 8 នាទី មុនCentury 21 Imperial Realty
ផ្ទះវីឡាភ្លោះសម្រាប់លក់នៅ (បុរីភ្នំពេញផាក6អា) (C-5971)
វីឡាភ្លោះ
$ 365,000
ព្រែកលៀប, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 9 នាទី មុនCentury 21 Imperial Realty