+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 162
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
link house_eyelevel night 4.jpg at ផ្ទះល្វែង
ផ្ទះល្វែង
$139,000
សួរអំពីតម្លៃ
shophouse_semi aerial 3.jpg at ផ្ទះបែបហាងលក់ទំនិញ
ផ្ទះបែបហាងលក់ទំនិញ
$159,000
សួរអំពីតម្លៃ
twin house_eyelevel 5b.jpg at វីឡាភ្លោះ
វីឡាភ្លោះ
$189,000
សួរអំពីតម្លៃ
ផ្ទះ សម្រាប់ លក់ នៅ ព្រែកលៀប
ផ្ទះ
$140,000
ព្រែកលៀប, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 5 ថ្ងៃ មុនអាល់ហ្វា អឹឡាយអិន