កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ដី សំរាប់ជួល ក្នុង Chroy Changvar

បានរកឃើញ 17 ដី សម្រាប់ Rent in Chroy Changvar, Chroy Changvar, and others

Corner Land for Rent

ដី  
$22,000 $22,000/m2
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
Land/Development សម្រាប់ rent នៅ Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Corner Land for Rent

ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

សៀង ឡៃស៊ុង
+855-99822202

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Land for rent

ដី  
$3,500 $3,500/m2
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
Land/Development សម្រាប់ rent នៅ Russey Keo, Russey Keo, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land for rent

ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

សៀង ឡៃស៊ុង
+855-99822202

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

ដីជួល រង្វង់មូលជ្រោយចង្វារ

CommercialLand  
$16,000 $6/m2
6A Chroy Changvar Circle, ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
ដីជួលស្ថិតនៅរង្វង់មូលជ្រោយចង្វារ (រង្វង់មូលព្រហ្មបាយ័ន) ជាប់ស្ថា​នី​យ៍​ប្រេង​ឥ​ណ្ធ​នៈតេលា ផ្លូវ6A Tel:...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ដីជួល រង្វង់មូលជ្រោយចង្វារ

6A Chroy Changvar Circle, ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

Sopharavuth Mok
+85515457575

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Land for sale national road 6 Selling price: $1,700,000

CommercialLand  
$2,500 $1,700,000/m2
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
CommercialLand សម្រាប់ sale/rent នៅ Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh ជាមួយ $1,700...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land for sale national road 6 Selling price: $1,700,000

ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

ភួង​ មករា
+855-17708007

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Land for rent National Road 6 Rental price: $3,500/month Land size: 27mx110m

CommercialLand  
$3,500 $3,500/m2
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
CommercialLand សម្រាប់ rent នៅ Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land for rent National Road 6 Rental price: $3,500/month Land size: 27mx110m

ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

ភួង​ មករា
+855-17708007

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Land for rent National Road 6 Rental price: $1,500/month Land size: 9mx50m

CommercialLand  
$1,500 $1,500/m2
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
CommercialLand សម្រាប់ rent នៅ Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land for rent National Road 6 Rental price: $1,500/month Land size: 9mx50m

ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

ភួង​ មករា
+855-17708007

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Land for rent National Road 6 Rental Price: $3,500/month Land size: 24mx50m

ដី  
$3,500 $3,500/m2
1200m2
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
Land/Development សម្រាប់ rent នៅ Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land for rent National Road 6 Rental Price: $3,500/month Land size: 24mx50m

ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

សៀង ឡៃស៊ុង
+855-99822202

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Corner Land for rent Chroy Chong Var Rental Price: $22,000 per month

ដី  
$22,000 $22,000/m2
917m2
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
Land/Development សម្រាប់ rent នៅ Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Corner Land for rent Chroy Chong Var Rental Price: $22,000 per month

ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

សៀង ឡៃស៊ុង
+855-99822202

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Land For Rent Chroy Chang Var Rental price: $15,000/month Land size: 47mx70m

CommercialLand  
$15,000 $15,000/m2
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
CommercialLand សម្រាប់ rent នៅ Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land For Rent Chroy Chang Var Rental price: $15,000/month Land size: 47mx70m

ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

អ៊ិន សុភាព
+855-92200033

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Land for rent on National Road 6 Rental price: $1500 per month

ដី  
$1,500 $1,500/m2
850m2
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
Land/Development សម្រាប់ rent នៅ Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land for rent on National Road 6 Rental price: $1500 per month

ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

ភួង​ មករា
+855-17708007

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international
តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។

ពួកយើងអាចជួយអ្នកបាន!
សូមចូលគណនី ដើម្បីបំពេញរាលតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ពេលនោះ ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ នឹងទំនាក់ទំនងមកវិញ.

ចូលគណនី