រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

ដីធ្លី/តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ ជួល in Phnom Penh

Call Agent - ផ្ទុះសម្រាប់លក់នៅចំការមន

Phsar Daeum Thkov, Chamkarmon, Phnom Penh

Sreipech Kong
078732222

Contact Agent - ផ្ទុះសម្រាប់លក់នៅចំការមន

Call Agent - LAND FOR SALE

Boeung Kak 2, Toul Kork, Phnom Penh

Mr. Tep Chankavy
+855 77 909 216

Contact Agent - LAND FOR SALE

Call Agent - ដីឡូតិ៍លក់

Ponhea Pon, Prek Pnov, Phnom Penh

chamrong chamreun
011814411

Contact Agent - ដីឡូតិ៍លក់

Call Agent - Land for sale near Tuoltompung Market size=418m2

Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh

Yim Socheath
+855 16 234 506

Contact Agent - Land for sale near Tuoltompung Market size=418m2

Call Agent - Corner Land for sale 500mx100m

Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh

Yim Socheath
+855 16 234 506

Contact Agent - Corner Land for sale 500mx100m

Call Agent - ដីលក់បន្ទាន់តម្លៃ300,000$

Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh

Yim Socheath
+855 16 234 506

Contact Agent - ដីលក់បន្ទាន់តម្លៃ300,000$

Call Agent - Land for sale near New Gate Way Int and Asian Hope Int School , size=16mx22m

Tuek Thla, Sen Sok, Phnom Penh

Yim Socheath
+855 16 234 506

Contact Agent - Land for sale near New Gate Way Int and Asian Hope Int School , size=16mx22m

Call Agent - Land for sale at Prek Eng 16x20

Preaek Aeng, Chbar Ampov, Phnom Penh

Mr. Born Veth
077 855 003 / 015 737 011

Contact Agent - Land for sale at Prek Eng 16x20

Call Agent - Land for sale at Kbal Koh 10x90

Kbal Kaoh, Chbar Ampov, Phnom Penh

Mr. Born Veth
077 855 003 / 015 737 011

Contact Agent - Land for sale at Kbal Koh 10x90

Call Agent - Land for sale at Phnom Penh Thmey 1019m²

Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh

Mr. Born Veth
077 855 003 / 015 737 011

Contact Agent - Land for sale at Phnom Penh Thmey 1019m²

Multi property enquiry