រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

ដីធ្លី/តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ ជួល in Phnom Penh

Call Agent - ដីនិងផ្ទះសំរាប់លក់ (ទល់មុខព្រលានយន្តហោះ)

Street Street Asean 11, Kakab 1, Por Sen Chey, Phnom Penh

Manich Hang
077772708

Contact Agent - ដីនិងផ្ទះសំរាប់លក់ (ទល់មុខព្រលានយន្តហោះ)

Call Agent - ផ្ទុះសម្រាប់លក់នៅចំការមន

Phsar Daeum Thkov, Chamkarmon, Phnom Penh

Sreipech Kong
078732222

Contact Agent - ផ្ទុះសម្រាប់លក់នៅចំការមន

Call Agent - ដីលំនៅដ្ឋានសម្រាប់លក់

Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh

Piv Kuy (1526)
015 888 678

Contact Agent - ដីលំនៅដ្ឋានសម្រាប់លក់

Call Agent - 700sqm Land For Sale -Sen Sok, Phnom Penh

Khmuonh, Sen Sok, Phnom Penh

IPS Cambodia
+855 77 959 861

Contact Agent - 700sqm Land For Sale -Sen Sok, Phnom Penh

Call Agent - ដីឡូតិ៍លក់

Ponhea Pon, Prek Pnov, Phnom Penh

chamrong chamreun
011814411

Contact Agent - ដីឡូតិ៍លក់

Call Agent - ដីលក់បន្ទាន់

ASEAN Road 11, Kakap, Por Sen Chey, Phnom Penh

chamrong chamreun
011814411

Contact Agent - ដីលក់បន្ទាន់

Call Agent - ដីនេះមានទំហំ:188442ម2

Tuek Thla, Sen Sok, Phnom Penh

Yim Socheath
+855 16 234 506

Contact Agent - ដីនេះមានទំហំ:188442ម2

Call Agent - ដីល្អលក់បន្ទាន់សិត្ថិក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ខ្លាំង

Boeung Kak 1, Toul Kork, Phnom Penh

Yim Socheath
+855 16 234 506

Contact Agent - ដីល្អលក់បន្ទាន់សិត្ថិក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ខ្លាំង

Call Agent - Sensok Land for sale. Near Aeon 2. Near Grand Phnom Penh

Sensok Bram Sen Sok Ty 5, Khmuonh, Sen Sok, Phnom Penh

Tan Wah Khuan
855 70 836 883

Contact Agent - Sensok Land for sale. Near Aeon 2. Near Grand Phnom Penh

Call Agent - Land For Sale in Daun Penh

Contact Agent - Land For Sale in Daun Penh

Multi property enquiry