+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 162
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
ដីលក់តម្លៃល្អជិតរង្វង់មូលចោមចៅ
ដី
$1,900,000
ចោមចៅ, ពោធិ៍សែនជ័យ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 3 សប្តាហ៍ មុនAmatak Property Services Co., Ltd
awardaward
ដីកែងលក់នៅជិតផ្លូវជាតិលេខ3
ដី
$250,000
ចោមចៅ៣, ពោធិ៍សែនជ័យ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 3 សប្តាហ៍ មុនAmatak Property Services Co., Ltd
awardaward