+855 92 92 1000

ដី សម្រាប់ លក់ នៅក្នុង Song Saa Reserve

Song Saa Reserve

2656ទំហំដី(ម៉ែត្រ​ការេ)
កើត/ត្បូងមុខបែទៅទិស

Plot 17

Land/Development សម្រាប់ sale នៅ Khnar Sanday, Banteay Srei, Siem Reap ជាមួយ $100,928.

.

ប្រសិនបើអ្នកចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីអចលនទ្រព្យនេះ សូមផ្ញើអ៊ីម៉ែលទៅកាន់ ដោយចុចនៅលើប៊ូតុង “សំណួរ” ឬ “អ៊ីម៉ែលភ្នាក់ងារ” ឬចុចលើប៊ូតុងលេខទូរសព្ទដើម្បីបង្ហាញ លេខទូរសព្ទ និងហៅទូរសព្ទចេញ។ ជាជម្រើស អ្នកអាចរក្សាអចលនទ្រព្យនេះទុក ដើម្បីមើលពេលក្រោយទៀត។​

ព័ត៌មានទូទៅនៃគម្រោង

ប្រភេទអចលនទ្រព្យ:Land/Developmentគម្រោង: Song Saa ReserveID អចលនទ្រព្យ:105018
ID ដើម:Plot 17បានដាក់បញ្ចូល: 10 ខែ មុនធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព:6 ខែ មុន

អចលនទ្រព្យនៅក្នុង Song Saa Reserve

$66,398
$76,536
$86,674
$96,813
$106,951
$117,089
ដី សម្រាប់ លក់ នៅ ខ្នារសណ្ដាយ
ដី សម្រាប់ លក់ នៅ ខ្នារសណ្ដាយ
ដី សម្រាប់ លក់ នៅ ខ្នារសណ្ដាយ
ដី សម្រាប់ លក់ នៅ ខ្នារសណ្ដាយ
ដី សម្រាប់ លក់ នៅ ខ្នារសណ្ដាយ
ដី សម្រាប់ លក់ នៅ ខ្នារសណ្ដាយ
ដី សម្រាប់ លក់ នៅ ខ្នារសណ្ដាយ
ដី សម្រាប់ លក់ នៅ ខ្នារសណ្ដាយ
ដី សម្រាប់ លក់ នៅ ខ្នារសណ្ដាយ
ដី សម្រាប់ លក់ នៅ ខ្នារសណ្ដាយ
ដី សម្រាប់ លក់ នៅ ខ្នារសណ្ដាយ
ដី សម្រាប់ លក់ នៅ ខ្នារសណ្ដាយ
ដី សម្រាប់ លក់ នៅ ខ្នារសណ្ដាយ
ដី សម្រាប់ លក់ នៅ ខ្នារសណ្ដាយ
ដី សម្រាប់ លក់ នៅ ខ្នារសណ្ដាយ
ដី សម្រាប់ លក់ នៅ ខ្នារសណ្ដាយ
ដី សម្រាប់ លក់ នៅ ខ្នារសណ្ដាយ
ដី សម្រាប់ លក់ នៅ ខ្នារសណ្ដាយ
ដី សម្រាប់ លក់ នៅ ខ្នារសណ្ដាយ
ដី សម្រាប់ លក់ នៅ ខ្នារសណ្ដាយ

ទីតាំងក្បែរៗ

មិនបានជ្រើសរើស

ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ និងប្រវត្តិទីតាំង

Song Saa CollectiveSong Saa CollectiveThrough an integrated approach across property, hospitality, design and investment enterprises, as well as a standard-setting foundation, Hong Kong-based Song Saa Collective com...

ដីស្រដៀងគ្នា នៅBanteay Srei