លោក​ ម៉ឹក ចិន្តាថា ការទទួលសិទ្ធិលក់ផ្តាច់មុខ និងការប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យរួមអាចជួយឲ្យភ្នាក់ងារសហការគ្នាបានល្អប្រសើរ

8 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2019, 16:20

អត្ថបទព័ត៌មានលោក ម៉ឹក ចិន្តា កំពុងបង្រៀន(លោក ម៉ឹក ចិន្តា កំពុងបណ្តុះបណ្តាលសិស្សពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ CRM)

នៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ ការសហការគ្នាគឺជាជាកត្តាសំខាន់ ដែលញ៉ាំងឲ្យក្រុមហ៊ុន ដែលប្រកបមុខរបរក្នុងវិស័យនេះទាំងអស់អាចរំកិលខ្លួនឈានទៅរកភាពជោគជ័យបាន។ នេះជាការលើកឡើងរបស់លោក ម៉ឺក ចិន្តា ស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុន អនឡាញ រៀលអ៊ីស្ទេត។ 

ជាសហគ្រិ​នវិស័យឌីជីថលដ៏ឆ្នើមមួយរូប លោក ចិន្តា មើលឃើញថា ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន ការសហការគ្នារបស់ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យហាក់នៅមានកម្រិតនៅឡើយ។ លោកបានពន្យល់ថា ការដែលមិនទាន់អាចសហការគ្នាបានដោយរលូនមិនមែនមកពីក្រុងហ៊ុនទាំងអស់មិនចង់ ធ្វើការជាមួយគ្នានោះទេ ប៉ុន្តែដោយសារប្រព័ន្ធនៃការ​ធ្វើទីផ្សារលក់ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការទិញលក់របស់ក្រុមហ៊ុននីមួយៗមានលក្ខណៈដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ទើបធ្វើឲ្យភ្នាក់ងារគិតតែពីផលប្រយោជន៍រៀងៗខ្លួន។ 

អ្វីទៅជា Open Listing, Exclusive Listing និង One Data System? 

ត្រង់ចំណុចនេះ លោកបានលើកឡើងពីនិន្នាពីការបែបថ្មីនៃការគ្រប់គ្រង ការទិញលក់ និងប្រព័ន្ធចាត់ចែង​អចលនទ្រព្យ ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើប ដែលអាចជំរុញឲ្យភ្នាក់ងារអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានល្អជាមុន និងប្រកបដោយទំនុកចិត្ត។ ទាំងនេះមានដូចជា៖  

ការផ្លាស់ប្តូរពីការប្រើប្រាស់ Open Listing មកជា Exclusive Listing

ស្វែងរកបុរី

អចលនទ្រព្យមួយត្រូវបានដាក់លក់ជាមួយភ្នាក់ងារចំនួនពីរ​ បី បួន ឬច្រើនជាងនេះក៏មាន។ ភ្នាក់ងារនីមួយៗមានសិទ្ធិចរចាយកអចលនទ្រព្យតែមួយ [​ម្ចាស់តែមួយ] មកដាក់លក់ ដែលបែបនេះ ហៅថា Open Listing។ ការដាក់លក់បែបនេះបានផ្តល់ជម្រើសច្រើន សម្រាប់អ្នកលក់ ប៉ុន្តែ វាបានធ្វើឲ្យមានការលួចបន្លំ និងភាពមិនស្មោះត្រង់រវាងអ្នកភ្នាក់ងារ និងភ្នាក់ងារ ព្រោះពួកគេត្រូវធ្វើការប្រកួតប្រជែង ដើម្បីទទួលបានកម្រៃជើងសាររៀងៗខ្លួន។   

ផ្ទុយមកវិញ ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យអាចប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រលក់ដោយទទួល Exclusive Listing មានដែលមានន័យថា ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យមួយទទួលសិទ្ធលក់ផ្តាច់មុខលើអចលនទ្រព្យណាមួយ ឬគម្រោងណាមួយ។ វិធីនេះអាចជំរុញការសហការគ្នាបានល្អរវាងភ្នាក់ងារ និងភ្នាក់ងារ ហើយជាមួយការទទួលសិទ្ធិផ្តាច់មុខភ្នាក់ងារទាំងអស់អាចធ្វើការជាមួយគ្នាទៅតាមធនធានដែលខ្លួនមាន ដោយគ្មានការកេងបន្លំផលប្រយោជន៍គ្នាឡើយ។ ឧទារណ៍ ភ្នាក់ងារមួយមានអតិថិជនចង់ទិញអចលនទ្រព្យ ប៉ុន្តែមិនមានអចលនទ្រព្យ ដូនេះគេអាចផ្តល់អតិថិជននោះទៅឲ្យភ្នាក់ងារដែលមាន​អចលនទ្រព្យ ឬភ្នាក់ងារដែលមានអចលនទ្រព្យអាចបោះទៅឲ្យភ្នាក់ងារផ្សេងទៀតជួយលក់បាន ដោយគ្មានការលួចបន្លំគ្នាឡើយ។ 

សរុបទៅ ភ្នាក់ងារនីមួយៗនឹងព្រមចែករំលែកពត៌មានដែលខ្លួនមានទៅវិញទៅមក ដើម្បីលក់អចលនទ្រព្យបានកាន់តែរហ័ស។ 

ទោះជាយ៉ាងណា សម្រាប់លោក ចិន្តា លោកជឿថាការលក់ដោយទទួលសិទ្ធិផ្តាចមុខក៏មានបញ្ហាខ្លះផងដែរ ប្រសិនបើភ្នាក់ងារនោះមិនអាចលក់អចលនទ្រព្យបានតាមការកំណត់ ដែលវអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុនផងដែរ។ ដូច្នេះ លោកបញ្ជាក់ថា ភ្នាក់ងារត្រូវត្រៀមខ្លួន​ឲ្យបានរួចរាល់ ត្រូវមានក្រុមការងារ និងក្រុមលក់ដែលមានសមត្ថភាព និងជំនាញវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់ជាមុនសិន។   

តើត្រូវពិនិត្យលើកត្តាអ្វីខ្លះ មុនពេលទទួលសិទ្ធលក់ផ្តាច់មុខ? 

exclusive listing banner

មុននឹងទទួលបានសិទ្ធិផ្តាច់មុខ ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យត្រូវតែមានឈ្មោះល្អ និងមានសមត្ថភាពអាចលក់អចលនទ្រព្យនោះបាន។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ភ្នាក់ងារខ្លួនឯងក៏ ត្រូវពិនិត្យមើលលើទីតាំងនៃអចលនទ្រព្យ តម្លៃនៃអចលនទ្រព្យ និងរឿងរ៉ាវដែលជាបន្ទុក នៃអចលនទ្រព្យនោះ។ ប្រសិនបើភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យអាចកំណត់បានថា អចលនទ្រព្យនោះស្ថិតក្នុងទីតាំងល្អ តម្លៃអាចទទួលយកបាន និងមិនមានជាប់បណ្តឹងនៅតុលាការ នោះគេអាចកំគណត់បានថា អចលនទ្រព្យនោះអាចមានលទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការលក់ចេញ។ 

ក្រោយពេលដែលពិនិត្យមើលលើចំណុចទាំង ៣ នេះហើយ ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ អាចប្រើប្រាស់មធ្យោបាយធ្វើទីផ្សារ ដូចជា ផ្តល់ព័ត៌មានអចលនទ្រព្យនេះ ទៅអតិថិជនដែលមានសក្តានុពល ផ្តល់ព័ត៌មានដល់ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យផ្សេងៗ ដែលជាដៃគូសហការ និងផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ គេហទំព័រ ឬបណ្តាញសង្គមជាដើម។ 

ក្នុងករណីដែលអចលនទ្រព្យពិបាកលក់ចេញ ភ្នាក់ងារអាចពិចារណាចរចាជាមួយម្ចាស់អចលនទ្រព្យ ឬផ្លាស់ប្តូរវិធីសាស្រ្តនៃយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារ។

ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតែមួយ (One Data System)

ដើម្បីជំរុញការលក់ និងទាញយកគ្រប់អចលនទ្រព្យទាំងអស់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកន្លែង [ទីផ្សារ] រួមគ្នាតែមួយ ភ្នាក់ងារទាំងអស់អាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យរួមគ្នាមួយ (One Data System) ដែលផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងគ្រប់គ្រង ​ចាត់ចែង និងអាចបែងចែកយ៉ាងច្បាស់​ពីអចលនទ្រព្យនីមួយៗរបស់ភ្នាក់ងារ។ ឧទាហរណ៍ ដូចជាការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធ CRM របស់ Realestate.com.kh ជាដើម។ 

ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យបានធ្វើឲ្យការធ្វើការរួមគ្នាប្រកបដោយទំនុកចិត្ត ហើយប្រព័ន្ធនេះជួយឲ្យការផ្សព្វផ្សាយមានភាពងាយស្រួលជាមុនផ្តល់ជូនលទ្ធភាពមួយខ្ពស់ក្នុងការលក់អចលនទ្រព្យ។

រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ មានភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យចំនួន ៦០ ហើយ ដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ CRM នេះ។

លោក ចិន្តា ជឿជាក់ថា ការដើរឲ្យទាន់ការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យា និងការធ្វើការប្រកបដោយការសហការគ្នាបានល្អនឹងធ្វើឲ្យទីផ្សារអចលនទ្រព្យកម្ពុជាកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀត៕

ស្វែងរកអចលនទ្រព្យនៅភ្នំពេញ ឬខុនដូសម្រាប់លក់នៅភ្នំពេញ ថ្ងៃនេះ។ លោកអ្នកក៏អាចចូរអានមគ្គុទេសនៃការវិនិយោគឆ្នំា២០១៩របស់យើងបានផងដែរ!

ចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតប្រជែង 

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។

ពួកយើងអាចជួយអ្នកបាន!
សូមចូលគណនី ដើម្បីបំពេញរាលតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ពេលនោះ ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ នឹងទំនាក់ទំនងមកវិញ.

ចូលគណនី