កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ការិយាល័យ សំរាប់ជួល ក្នុង Bkk 2

បានរកឃើញ 11 ការិយាល័យ សម្រាប់ Rent in BKK 2, Chamkarmon, and others

Brand new apartment for Rent

ការិយាល័យ  
$35,000
បឹងកេងកង២, ចំការមន, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ BKK 2, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនប...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Brand new apartment for Rent

បឹងកេងកង២, ចំការមន, ភ្នំពេញ

សុខ គីមអេង
+855-11787800

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Office Space For Rent In Boeng Keng Kang II

ការិយាល័យ  
$16 $16/m2
60m2
បឹងកេងកង២, ចំការមន, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ BKK 2, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . ....
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Office Space For Rent In Boeng Keng Kang II

បឹងកេងកង២, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Elevated RealtyCo
+855 12 788 003

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Fully Fitted Office in the Prime Location of BKK

ការិយាល័យ  
$3,150 $19/m2
150m2
បឹងកេងកង២, ចំការមន, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ BKK 2, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . ....
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Fully Fitted Office in the Prime Location of BKK

បឹងកេងកង២, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Bopha Chea
+855 89 666 857

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

70 Sq m office space for rent @ Boeng Keng Kang 2

ការិយាល័យ  
$1,120 $16/m2
1 70m2
បឹងកេងកង២, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ការិយាល័យ សម្រាប់ rent នៅ BKK 2, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិន...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 70 Sq m office space for rent @ Boeng Keng Kang 2

បឹងកេងកង២, ចំការមន, ភ្នំពេញ

គ្លូរីខេម រៀលធី
+85599866998

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Office for Rent | 268m2 | 18$ | On Main Street

ការិយាល័យ  
$17
1 1 1 1m2 1
បឹងកេងកង២, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ការិយាល័យ សម្រាប់ rent នៅ BKK 2, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្ន...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Office for Rent | 268m2 | 18$ | On Main Street

បឹងកេងកង២, ចំការមន, ភ្នំពេញ

រស់ សុជាតិ
+85517500732

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Office Space for rent

ការិយាល័យ  
$23
30m2
ចំការមន, ភ្នំពេញ
rental សម្រាប់ ជួល នៅ BKK 2, Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Office Space for rent

ចំការមន, ភ្នំពេញ

Rithy SEAB
+855-888889748

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ការិយាល័យ  
$22
ចំការមន, ភ្នំពេញ
ការិយាល័យ សម្រាប់ rent នៅ BKK 2, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្ន...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ

ចំការមន, ភ្នំពេញ

Yi FUNG
+855-23986300

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Office space for rent on monivong

ការិយាល័យ  
$7,562
398m2
បឹងកេងកង២, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ការិយាល័យ សម្រាប់ rent នៅ BKK 2, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្ន...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Office space for rent on monivong

បឹងកេងកង២, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Naomi Trotz
089728851

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Office space for Rent in Beung Keng Kang 2

ការិយាល័យ  
$18 $18/m2
បឹងកេងកង២, ចំការមន, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ BKK 2, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . ....
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Office space for Rent in Beung Keng Kang 2

បឹងកេងកង២, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Phan Sopheap
+855 12 838 829

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Office space for Rent in Beung Keng Kang 2

ការិយាល័យ  
$6,500
បឹងកេងកង២, ចំការមន, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ BKK 2, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . ....
បានចុះបញ្ជី: 4 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Office space for Rent in Beung Keng Kang 2

បឹងកេងកង២, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Phan Sopheap
+855 12 838 829

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។