កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

1 Bedroom Apartment For Sale Tonle Bassac

បានរកឃើញ 47 អាផាតមេន សម្រាប់ Sale in Tonle Bassac, Chamkarmon, and others

1 Bedroom Condo Unit For Sale - Tonle Bassac, Phnom Penh

អាផាតមេន  
$180,000
1 1 46m2
ចំការមន, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ $180,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1 Bedroom Condo Unit For Sale - Tonle Bassac, Phnom Penh

ចំការមន, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

1 Bedroom Apartment For Sale - Tonle Bassac, Phnom Penh

អាផាតមេន  
$235,200
1 1 46m2
ចំការមន, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ $235,200. . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1 Bedroom Apartment For Sale - Tonle Bassac, Phnom Penh

ចំការមន, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Phnom Penh’s Luxury Condo

អាផាតមេន  
$135,000
1 1 19
ចំការមន, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ $135,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Phnom Penh’s Luxury Condo

ចំការមន, ភ្នំពេញ

Crispian KNOWLES
+855-12828625

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Comfortable and tranquil 1 BR serviced apartment for rent in BKK 1 $600

អាផាតមេន  
$600
1 2 92m2
ចំការមន, ភ្នំពេញ
This fully furnished apartment located on popular Street 63 offers a quiet and luxurious oa...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Comfortable and tranquil 1 BR serviced apartment for rent in BKK 1 $600

ចំការមន, ភ្នំពេញ

Paul ELLENDER
+855-17400700

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

1 BR apartment for rent in Tonle Bassac $700

អាផាតមេន  
$700
1 1 50m2
ចំការមន, ភ្នំពេញ
• One bedroom / one bathroom • Separate lounge room • Plenty of natural light • A/C thro...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1 BR apartment for rent in Tonle Bassac $700

ចំការមន, ភ្នំពេញ

Paul ELLENDER
+855-17400700

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

One-bedroom penthouse apartment for sale Koh Pich $99,500

អាផាតមេន  
$99,500
1 1 36m2 19 N
ចំការមន, ភ្នំពេញ
This penthouse level apartment is now available for sale to the intrepid investor. Bei...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - One-bedroom penthouse apartment for sale Koh Pich $99,500

ចំការមន, ភ្នំពេញ

Paul ELLENDER
+855-17400700

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Flat for Sale in Chamkamon

អាផាតមេន  
$120,000
1 1 52m2
ចំការមន, ភ្នំពេញ
Located in Tonle Bassac Size: 4m x 16m = 52sqm (E1) Price: 135,000$ Soft title Has mezz...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Flat for Sale in Chamkamon

ចំការមន, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Condo For Sale

អាផាតមេន  
$200,000
1 57m2 E
ចំការមន, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Tonle Bassac , Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia ជាមួ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Condo For Sale

ចំការមន, ភ្នំពេញ

HORM SREYKHECH
+855-16998830

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

River View Condominium, Tonle Bassac, Chamkarmorn

អាផាតមេន  
$150,000
1
ចំការមន, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Tonle Bassac , Chamkarmon, Phnom Penh, 柬埔寨 ជាមួយ $15...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - River View Condominium, Tonle Bassac, Chamkarmorn

ចំការមន, ភ្នំពេញ

Sunny SOO
+855-1680040

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Brand new 1 BR condo for sale in Koh Pich $200000

អាផាតមេន  
$200,000
1 1 76m2
ចំការមន, ភ្នំពេញ
• Incredible views across Diamond Island and Mekong / Tonle Sap rivers • Eleventh floor wi...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Brand new 1 BR condo for sale in Koh Pich $200000

ចំការមន, ភ្នំពេញ

Paul ELLENDER
+855-17400700

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។