កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

5 Bedroom Villa For Rent Chroy Changvar

បានរកឃើញ 25 វីឡា សម្រាប់ Rent in Chroy Changvar, Chroy Changvar, and others

Nice Villa for rent Near Chroy Changvar

វីឡា  
$1,200
5 5
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh ជាមួយ ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Nice Villa for rent Near Chroy Changvar

ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

Phan Sothea
+855 12 677 470

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Big Villa for rent Near Chrouy Changvar

វីឡា  
$2,000
5 6
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh ជាមួយ ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Big Villa for rent Near Chrouy Changvar

ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

Phan Sothea
+855 12 677 470

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

CHROY CHANGVAR RIVERSIDE

តម្លៃលក់ចាប់ពី POA
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
ប្រភេទបន្ទប់: Condo, Villa  
5 ទៅ 5 320 ទៅ 320 m2
បន្ទប់គេង: 5ទៅ 5 ទំហំផ្ទៃជាន់ 320 ទៅ 320 m2
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
residential Villa1 for rent2 ក្នុង Chroy Changvar3 ID 1117054
វីឡា
$3,500 $10/m2
5 6 320m2 2 E

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - CHROY CHANGVAR RIVERSIDE

ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

CHROY CHANGVAR RIVERSIDE
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

VILLA FOR RENT IN BOREY SOPHEAK MENGKOL AT CHROY CHANGVAR

វីឡា  
$1,500
5 3
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh ជាមួយ ...
បានចុះបញ្ជី: 4 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - VILLA FOR RENT IN BOREY SOPHEAK MENGKOL AT CHROY CHANGVAR

ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Nice Viila For Rent

វីឡា  
$3,500
5 5 3
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
វីឡា សម្រាប់ rent នៅ Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 5 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Nice Viila For Rent

ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Nice Villa For Rent

វីឡា  
$1,500
5 5
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh ជាមួយ ...
បានចុះបញ្ជី: 5 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Nice Villa For Rent

ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

rental whole villa at chroy changvar plus pool , Phnom Penh

វីឡា  
$3,500
5 7
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh ជាមួយ ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - rental whole villa at chroy changvar plus pool , Phnom Penh

ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

Cam Home Realty
093207955

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Twin Villa for rent In Borey Pheng Houth ( Street 6A )

វីឡា  
$1,550
5 5
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh ជាមួយ ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Twin Villa for rent In Borey Pheng Houth ( Street 6A )

ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

Ny Tinat
+855 12 641 864

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Villa For Rent at Chroy Changvar!

វីឡា  
$3,000
5 5
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh ជាមួយ ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Villa For Rent at Chroy Changvar!

ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

Choav Sanh
+855968777966/+85592456836

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Rental queen whole villa with 5 bedrooms ( fully furnished )

វីឡា  
$3,500
5 5
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh ជាមួយ ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Rental queen whole villa with 5 bedrooms ( fully furnished )

ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

Cam Home Realty
093207955

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។