ស្វែងរកភ្នាក់ងារ, ក្រុមហ៊ុន ឬ ម្ចាស់គម្រាង

  • 1872 ភ្នាក់ងារ
  • 616 ក្រុមហ៊ុន
  • 616 ម្ចាស់គម្រោង
  • បានរកឃើញ 728 ការិយាល័យ

Knight Frank

Canadia Tower/16B, 16th Floor Ang Duong Street Wat Phnom Daun Penh Phnom Penh

473 អចលនទ្រព្យ

8 ភ្នាក់ងារ

ហៅ Knight Frank

ទាក់ទង Knight Frank

SEAPS: South East Asia Property Services

#199E, Street 63 Corner 306 BKK 1 Chamkarmon Phnom Penh

1745 អចលនទ្រព្យ

23 ភ្នាក់ងារ

ហៅ SEAPS: South East Asia Property Services

ទាក់ទង SEAPS: South East Asia Property Services

CBRE

10th Floor, Keystone Building #146 Norodom Boulevard Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia. Boeung Prolit Chamkarmon Phnom Penh

419 អចលនទ្រព្យ

36 ភ្នាក់ងារ

ហៅ CBRE

ទាក់ទង CBRE

995 Home

BKK 3 Chamkarmon Phnom Penh

134 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅ 995 Home

ទាក់ទង 995 Home

Elevated Realty Co

#49E1/274 Preah Sihanouk Blvd Chakto Mukh Daun Penh Phnom Penh

441 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅ Elevated Realty Co

ទាក់ទង Elevated Realty Co

Sky Lead Property

# S08 , 22 F Diamond Twin Tower, Diamond Island, Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh. Tonle Bassac Chamkarmon Phnom Penh

80 អចលនទ្រព្យ

2 ភ្នាក់ងារ

ហៅ Sky Lead Property

ទាក់ទង Sky Lead Property

Prime Trust Property Co., Ltd

2C/120 Chey Chetha Phsar Thmei II Daun Penh Phnom Penh

25 អចលនទ្រព្យ

3 ភ្នាក់ងារ

ហៅ Prime Trust Property Co., Ltd

ទាក់ទង Prime Trust Property Co., Ltd

Prosot Real Estate.,co.ltd

29/200 Phsar Thmei III

99 អចលនទ្រព្យ

4 ភ្នាក់ងារ

ហៅ Prosot Real Estate.,co.ltd

ទាក់ទង Prosot Real Estate.,co.ltd

rachanasam

KH-25

1 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅ rachanasam

ទាក់ទង rachanasam

Rasmey Em

1 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅ Rasmey Em

ទាក់ទង Rasmey Em

Realestate

Chamkarmon Phnom Penh

1 អចលនទ្រព្យ

4 ភ្នាក់ងារ

ហៅ Realestate

ទាក់ទង Realestate

Rith Realty Service

Siem Reap Siem Reap

1 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅ Rith Realty Service

ទាក់ទង Rith Realty Service

ចំនូលចិត្ត

សូមបំពេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមុនពេលរក្សាទុកអ្វីដែលអ្នកពេញចិត្ត។ បើកនៅលើការកំណត់ប្រូហ្វាល់.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ: