រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

អចលនវត្ថុសំរាប់លក់ in Phnom Penh

បានរកឃើញ 6867 លំនៅដ្ឋាន in Phnom Penh

Call Agent - Residence 3 (2 Bedrooms)

Abdul Carime, Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

sales person
069990073

Contact Agent - Residence 3 (2 Bedrooms)

Call Agent - Industrial (2 Bedroom Type 2)

Abdul Carime, Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

sales person
069990073

Contact Agent - Industrial (2 Bedroom Type 2)

Call Agent - Duplex Victorian

Abdul Carime, Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

sales person
069990073

Contact Agent - Duplex Victorian

Call Agent - BAY 9 (2 Bedrooms)

66 Street Tonle Mekong, Chroy Changvar, Chroy Changvar, Phnom Penh

Mr Ly Alany
+855 93 820 498

Contact Agent - BAY 9 (2 Bedrooms)

Call Agent - បុរីផេនសៀរ

R148, Svay Pak, Russey Keo, Phnom Penh

Sales Representative
086502502.

Contact Agent - បុរីផេនសៀរ

Call Agent - បុរី ផេនសៀរ

R148, Svay Pak, Russey Keo, Phnom Penh

Sales Representative
086502502.

Contact Agent - បុរី ផេនសៀរ

Call Agent - 2bedrooms condo for sale in Toul Kork Area

Boeung Kak 1, Boeung Kak 1, Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia

Linna NOV
+855-979785885

Contact Agent - 2bedrooms condo for sale in Toul Kork Area

Call Agent - បុរីវីឡាវូដលែន

Chak Angrae Leu, Meanchey, Phnom Penh

Sales Representative
+85592228000

Contact Agent - បុរីវីឡាវូដលែន

Call Agent - បុរីវីឡាវូដលែន

Chak Angrae Leu, Meanchey, Phnom Penh

Sales Representative
+85592228000

Contact Agent - បុរីវីឡាវូដលែន

Call Agent - បុរីវីឡាវូដលែន

Chak Angrae Leu, Meanchey, Phnom Penh

Sales Representative
+85592228000

Contact Agent - បុរីវីឡាវូដលែន

Multi property enquiry