កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ភោជនីយដ្ឋាន សំរាប់ជួល ក្នុង Daun Penh

បានរកឃើញ 10 ភោជនីយដ្ឋាន សម្រាប់ Rent in Daun Penh, Phnom Penh

ភោជនីយដ្ឋាននិងអន្តេវាសិកដ្ឋានសម្រាប់ជួល

ភោជនីយដ្ឋាន  
$6,000
42
មាត់ទន្លេ, ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Food/Hospitality សម្រាប់ rent នៅ Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ភោជនីយដ្ឋាននិងអន្តេវាសិកដ្ឋានសម្រាប់ជួល

មាត់ទន្លេ, ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Naomi Trotz
089728851

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Restaurant & House For Rent in Daun Penh Rental Price: $3,000/month

ភោជនីយដ្ឋាន  
$3,000 $3,000/m2
Boeng Reang, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Food/Hospitality សម្រាប់ rent នៅ Boeng Reang, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Restaurant & House For Rent in Daun Penh Rental Price: $3,000/month

Boeng Reang, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

អ៊ិន សុភាព
+855-92200033

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Restaurant for rent

ភោជនីយដ្ឋាន  
$6,000
វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Wat Phnom, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Restaurant for rent

វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Info855 Real Estate
086518918

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Phnom Penh Rooftop Sky Bar & Restaurant for Rent

ភោជនីយដ្ឋាន  
$3,000 $16/m2
2 188m2
71AB St. 63 & 228 St.63, បឹងរាំង , ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Boeung Raing , Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Phnom Penh Rooftop Sky Bar & Restaurant for Rent

71AB St. 63 & 228 St.63, បឹងរាំង , ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

wayne randolph
0962154135

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Pub Space For Rent In Phsar Thmei III

ភោជនីយដ្ឋាន  
$2,500
65m2
ផ្សារថ្មី៣, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Phsar Thmei III, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Pub Space For Rent In Phsar Thmei III

ផ្សារថ្មី៣, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Elevated RealtyCo
+855 12 788 003

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Pub Space For Rent In Phsar Thmei III

ភោជនីយដ្ឋាន  
$1,500
ផ្សារថ្មី៣, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Phsar Thmei III, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Pub Space For Rent In Phsar Thmei III

ផ្សារថ្មី៣, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Elevated RealtyCo
+855 12 788 003

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Pub Space For Rent In Phsar Thmei III

ភោជនីយដ្ឋាន  
$1,000
19m2
ផ្សារថ្មី៣, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Phsar Thmei III, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Pub Space For Rent In Phsar Thmei III

ផ្សារថ្មី៣, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Elevated RealtyCo
+855 12 788 003

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Commercial building for rent in Daun Penh

ភោជនីយដ្ឋាន  
$20,000
15 20
បឹងរាំង, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Boeung Reang, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Commercial building for rent in Daun Penh

បឹងរាំង, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Pich (KHMER HOME Realty)
015 313 999

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

LARGE CORNER PUB/ RESTAURANT BUSINESS RIVERSIDE AREA FOR RENT

ភោជនីយដ្ឋាន  
$2,500
5 4 2m2
ផ្សារកណ្ដាល២, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
LARGE CORNER PUB/ RESTAURANT BUSINESS RIVERSIDE AREA FOR SALE សម្រាប់ នៅ Daun Penh, Phnom Pe...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - LARGE CORNER PUB/ RESTAURANT BUSINESS RIVERSIDE AREA FOR RENT

ផ្សារកណ្ដាល២, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

0102001 Restaurant and Bar in Riverside Phnom Penh

ភោជនីយដ្ឋាន  
$250,000
វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
0102001 Restaurant and Bar in Riverside Phnom Penh សម្រាប់ នៅ Kamrien...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 0102001 Restaurant and Bar in Riverside Phnom Penh

វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។