តើលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកផ្ទះវីឡាសម្រាប់ជួលក្នុងសង្កាត់ឫស្សីកែវ? គេហរទំព័រនេះ ផ្ដល់នូវជម្រើស ប្រភេទផ្ទះវីឡាដែលមានសួនច្បារ អាងហែលទឹកសម្រាប់ផ្ទះវីឡាមួយចំនួន និងមានបរិវេណក្រោយផ្ទះដ៏ល្អដែលបញ្ចៀសកំដៅ និងសំឡេងពីរាជធានីភ្នំពេញ។ មានផ្ទះវីឡាសម្រាប់ជួលជាច្រើនប្រភេទក្នុងសង្កាត់ឫស្សីកែវនេះ ហើយក្នុងគេហរទំព័រ Realestate.com.kh លោកអ្នកនឹងអាចស្វែងរកនូវអ្វីដែលជាតម្រូវការពិតប្រាកដរបស់លោកអ្នកបានឆាប់រហ័ស និងងាយស្រួល។ ដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់អំពីតំបន់ដែលលោកអ្នកពេញចិត្ត ចំនួនបន្ទប់ និងតម្លៃដែលត្រូវការ លោកអ្នកនឹងទទួលបានតារាងព័ត៌មានថ្មីៗអំពីផ្ទះវីឡាសម្រាប់ជួលក្នុងសង្កាត់ឫស្សីកែវពីភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យពិតប្រាកដដ៏ល្អបំផុត។ ការសម្រេចចិត្តជួលផ្ទះវីឡាក្នុងសង្កាត់ឫស្សីកែវ គឺជាជម្រើសល្អត្រឹមត្រូវសម្រាប់លោកអ្នកមានបំណងបើកអាជីវកម្ម ឬ ស្វែងរកផ្ទះមានតម្លៃសមរម្យ។ សូមចូលទៅកាន់គេហរទំព័រ Realestate.com.kh និងស្វែងរកតារាងព័ត៌មានផ្ទះវីឡាសម្រាប់ជួលក្នុងសង្កាត់ឫស្សីកែវ ដែលមានជម្រើសសមស្របតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក។ ចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ជាមួយ ឧបករណ៍ទទួលព័ត៌មានអចលនទ្រព្យ ដែលប្រកបអត្ថប្រយោជន៍របស់យើងខ្ញុំ លោកអ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានជានិច្ចអំពីផ្ទះវីឡាថ្មីៗក្នុងសង្កាត់ឫស្សីកែវ ដែលមាននៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីធើណែត។ គេហរទំព័រ Realestate.com.kh គឺជាដំណោះស្រាយសម្រាប់ការស្វែងរកផ្ទះវីឡាសម្រាប់ជួលក្នុងសង្កាត់ឫស្សីកែវ ឬ អចលនទ្រព្យផ្សេងៗទៀតនៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ។ សូមពិនិត្យមើលព័ត៌មានល្អមួយចំនួននៅលើគេហទំព័រ Realestate.com.kh ហើយនៅក្នុងព័ត៌មាននោះមានបង្ហាញ ទីតាំង និង ការណែនាំសំរាប់វិនិយោគិន របស់យើង៖ សូមពិនិត្យមើលបន្ថែមទៀតអំពីព័ត៌មានអចលនទ្រព្យនៅ កម្ពុជា ភ្នំពេញ ខេត្តសៀមរាប និង ខេត្តព្រះសីហនុ ។ សូមពិនិត្យមើលបន្ថែមទៀតអំពីការ វិនិយោគនៅកម្ពុជា សិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យរបស់ជនបរទេសនៅកម្ពុជា និង បទពិសោធជនបរទេសនៅកម្ពុជា

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

វីឡា ជួល in Russey Keo

Call Agent - Brand New Villa for rent in Phnom Penh

Tuol Sangkae 2, Russey Keo, Phnom Penh

Hourn Sina
016960963

Contact Agent - Brand New Villa for rent in Phnom Penh

Call Agent - 3 Bedroom Villa Close to Aeon 2

Tuol Sangke, Russey Keo, Phnom Penh

Sonita Pich
+855 95 777 133

Contact Agent - 3 Bedroom Villa Close to Aeon 2

Call Agent - WOODEN VILLA IN RUSSEY KEO AREA.

Contact Agent - WOODEN VILLA IN RUSSEY KEO AREA.

Call Agent - 4 bedrooms Villa for Rent in Phnom Russey Keo

Contact Agent - 4 bedrooms Villa for Rent in Phnom Russey Keo

Call Agent - Villa for Rent atToul Sangkae

Tuol Sangke, Russey Keo, Phnom Penh

Pech hai Ang
+855 89 7000 77

Contact Agent - Villa for Rent atToul Sangkae

Call Agent - Villa for Rent near Toul Songke Market

Tuol Sangke, Russey Keo, Phnom Penh

Yim Socheath
+855 16 234 506

Contact Agent - Villa for Rent near Toul Songke Market

Call Agent - Villa for Rent near Camko city

Tuol Sangke, Russey Keo, Phnom Penh

Yim Socheath
+855 16 234 506

Contact Agent - Villa for Rent near Camko city

Call Agent - Villa for Rent near Camko city

Tuol Sangke, Russey Keo, Phnom Penh

Yim Socheath
+855 16 234 506

Contact Agent - Villa for Rent near Camko city

Call Agent - Villa For Rent

Contact Agent - Villa For Rent

Call Agent - Villa For Rent

Contact Agent - Villa For Rent

Multi property enquiry