+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 23
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
ដី សម្រាប់ លក់ & ជួល នៅ ទួលសង្កែ
ដី
$6,223 ក្នុងមួយខែ
ទួលសង្កែ, ឫស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 1 សប្តាហ៍ មុនPrestige Homes Cambodia
ដីកែង​ សម្រាប់ជួល​ កុងត្រារយះពេលវែង
ដី
$6,500 ក្នុងមួយខែ
ទួលសង្កែ២, ឫស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 1 ខែ មុនJ&R 168 Property Development.,co.ltd