រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

អាផាតមេន លក់ in Tonle Bassac

បានរកឃើញ 75 អាផាតមេន in Tonle Bassac

Call Agent - Modern Studio Apartment on Exclusive Diamond Island

Contact Agent - Modern Studio Apartment on Exclusive Diamond Island

Call Agent - Modern 2-Bedroom Serviced Apartment in Tonle Bassac

Contact Agent - Modern 2-Bedroom Serviced Apartment in Tonle Bassac

Call Agent - STUNNING PENTHOUSE TONLE BASSAC

Contact Agent - STUNNING PENTHOUSE TONLE BASSAC

Call Agent - Beautiful spacious 1 Bedroom and 1 Bathroom for Sale | $240,000 in Tonle Bassac

Diamond Island, Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Prime One Real Estate
(+855)89 989 797

Contact Agent - Beautiful spacious 1 Bedroom and 1 Bathroom for Sale | $240,000 in Tonle Bassac

Call Agent - Beautiful 3 Bedrooms Penthouse For Rent In Tonle Bassac | $3,500

Contact Agent - Beautiful 3 Bedrooms Penthouse For Rent In Tonle Bassac | $3,500

Call Agent - 2-Bedroom Condominium in Phnom Penh's Premier Residential Address - Redefining Luxury

Contact Agent - 2-Bedroom Condominium in Phnom Penh's Premier Residential Address - Redefining Luxury

Call Agent - EMBASSY RESIDENCE - CONDO FOR SALE - TONLE BASSAC

Contact Agent - EMBASSY RESIDENCE - CONDO FOR SALE - TONLE BASSAC

Call Agent - Apartment 2bedrooms For Rent (Near Naga, Diamond Island, Independent Monument)

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Choav Sanh
+855968777966/+85592456836

Contact Agent - Apartment 2bedrooms For Rent (Near Naga, Diamond Island, Independent Monument)

Call Agent - ដីពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់លក់លើផ្លូវនរោត្តម

Contact Agent - ដីពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់លក់លើផ្លូវនរោត្តម

Call Agent - NATURAL LIVING IN TONLE BASSAC AREA CLOSE AEON MALL

Contact Agent - NATURAL LIVING IN TONLE BASSAC AREA CLOSE AEON MALL

Multi property enquiry