រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

អាផាតមេន សំរាប់លក់ in Bassac

បានរកឃើញ 1281 អាផាតមេន ក្នុង កម្ពុជា

ដីឡូត៍

អាផាតមេន  
$7,800
គង់ពិសី, កំពង់ស្ពឺ
ទីតាំងដីសំបូរទៅដោយរោងចក្រ សហគ្រាស់ធំៗកំពុងដំណើរការរាល់ថ្ងែ នឹងមានបន្ទប់ជួលរាប់ពាន់បន្ទប់ ទឹញភ្លាម...
បានចុះបញ្ជី: 21 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ដីឡូត៍

គង់ពិសី, កំពង់ស្ពឺ

Chhong KIMHENG
+855-12616099

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - ដីឡូត៍

អាផាតមេន  
$7,800
200m2
៧ មករា, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia ជាមួយ $7,800. ....
បានចុះបញ្ជី: 21 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ

៧ មករា, ភ្នំពេញ

Chhong KIMHENG
+855-12616099

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ផ្ទះសំរាប់លក់

អាផាតមេន  
$1,500,000
1m2
សៀមរាប, សៀមរាប
House for sale west of klalanh market . Land size (31x60m) Building size ( 8x12m) 6 room...
បានចុះបញ្ជី: 21 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ផ្ទះសំរាប់លក់

សៀមរាប, សៀមរាប

Chhorvin PHAN
+855-10696515

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - ផ្ទះសំរាប់លក់

ផ្ទះសំរាប់លក់

អាផាតមេន  
$1,500,000
1m2
សៀមរាប, សៀមរាប
House for sale west of klalanh market . Land size (31x60m) Building size ( 8x12m) 6 room...
បានចុះបញ្ជី: 21 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ផ្ទះសំរាប់លក់

សៀមរាប, សៀមរាប

Chhorvin PHAN
+855-10696515

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - ផ្ទះសំរាប់លក់

Apartment For Rent 330$/month

អាផាតមេន  
$330
1 1
ផ្សារដើមគរ, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Phsar Daeum Kor, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ $330...
បានចុះបញ្ជី: 21 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Apartment For Rent 330$/month

ផ្សារដើមគរ, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

Choav Sanh
+855968777966/+85592456836

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - Apartment For Rent 330$/month

1 bedroom tastefully renovated Riverside apartment $100000

អាផាតមេន  
$100,000
1 1 71m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
This second-floor apartment located in the heart of Riverside is now available to a lucky b...
បានចុះបញ្ជី: 21 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1 bedroom tastefully renovated Riverside apartment $100000

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Paul ELLENDER
+855-17400700

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - 1 bedroom tastefully renovated Riverside apartment $100000

1 BR renovated apartment Riverside $170000

អាផាតមេន  
$170,000
1 1 93m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
This third-floor colonial apartment, in one of the best locations in town is now available ...
បានចុះបញ្ជី: 21 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1 BR renovated apartment Riverside $170000

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Paul ELLENDER
+855-17400700

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - 1 BR renovated apartment Riverside $170000

One bedroom renovated apartment river views $59000

អាផាតមេន  
$59,000
1 1 63m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Located on Street 110, 150 metres from Riverside, it sits on the third floor with lovely vi...
បានចុះបញ្ជី: 21 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - One bedroom renovated apartment river views $59000

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Bona KHEING
+855-17400300

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - One bedroom renovated apartment river views $59000

2 bedroom Riverside apartment $110,000

អាផាតមេន  
$100,000
2 1 94m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
A rare property in Riverside – a large and fully renovated apartment with huge balcony and ...
បានចុះបញ្ជី: 21 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 bedroom Riverside apartment $110,000

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Paul ELLENDER
+855-17400700

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - 2 bedroom Riverside apartment $110,000

អឹផាតមិនលក់ក្នុងក្រុងសៀមរាប-ស្លរក្រាម/Apartment Building for Sale in Siem Reap- Slor Kram

អាផាតមេន  
$1,100,000
10
ស្លក្រាម, សៀមរាប, សៀមរាប
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Sla Kram, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $1,100,000. ...
បានចុះបញ្ជី: 21 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - អឹផាតមិនលក់ក្នុងក្រុងសៀមរាប-ស្លរក្រាម/Apartment Building for Sale in Siem Reap- Slor Kram

ស្លក្រាម, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - អឹផាតមិនលក់ក្នុងក្រុងសៀមរាប-ស្លរក្រាម/Apartment Building for Sale in Siem Reap- Slor Kram

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

For the best mobile experience please use our app to: