+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 38
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
អាផាតមិន សម្រាប់ លក់ នៅ បឹងកក់២
អាផាតមិន
$850
បឹងកក់២, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 1 ខែ មុនCentury 21 Regent Realty
ផ្ទះល្វែង សម្រាប់ លក់ នៅ បឹងកក់២
ផ្ទះល្វែង
$350,000
586 , បឹងកក់២, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 3 សប្តាហ៍ មុនPrestige Homes Cambodia