+855 92 92 1000
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

ឃ្លាំងសម្រាប់លក់ ក្នុង ជ្រោយចង្វារ

ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

តម្លៃលក់$280,000
240ទំហំដី(ម៉ែត្រ​ការេ)

ឃ្លាំងសម្រាប់លក់​ $280,000

ទីតាំងល្អ ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ពាណិជ្ជកម្ម និង ជាតំបន់កំពុងសាងសង់អាគារខ្ពស់​ លក់ក្នុងតម្លៃសមរម្យ អាចចចារបាន ​ដីមានទំហំធំល្អសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មផ្សេងៗ​ សំណង់ឃ្លាំងមានគុណភាពល្អរឹងមាំ មិនប្រេះស្រាំ និង មិនជ្រាបទឹក អាចរកប្រាក់ចំណូលពីការជួលចាប់ពី 500-600 $ អ្នកលក់ធានាចេញថ្លៃផ្ទេរឈ្មោះកម្មសិទ្ធិ។

Loading...
Loading...