+855 92 92 1000
Logo

រកឃើញលទ្ធផល 1646
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក

រកឃើញលទ្ធផល 1646
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
ផ្ទះល្វែង ទំហំ 162 ម៉ែត្រការ៉េ សម្រាប់លក់ - ទឹកថ្លា, រាជធានីភ្នំពេញ
For sale
ដី
$450,000
ទឹកថ្លា, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 1 ខែ មុនIPS Cambodia
awardaward
ខុនដូ សម្រាប់ លក់ & ជួល នៅ ទឹកថ្លា
For sale or rent
ខុនដូ
$6,700
ទឹកថ្លា, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 4 ខែ មុនCENTURY 21 REGENT REALTY
វីឡា សម្រាប់ លក់ នៅ ភ្នំពេញថ្មី
For sale
វីឡា
$295,000
ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 4 ខែ មុនKnight Frank
awardaward
ផ្ទះសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មមាន 3 ជាន់ សម្រាប់លក់ - The Eco Residence Sen Sok, រាជធានីភ្នំពេញ
For sale
ផ្ទះលក់ទំនិញ
$135,000
គម្រោង ឌឺ អេកូ រេស៊ីឌិន៏ ២៣៧
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 4 ខែ មុនBorey For Sale
វីឡា សម្រាប់ លក់ នៅ ឃ្មួញ
For sale
វីឡា
$410,000
ឃ្មួញ, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 4 ខែ មុនKnight Frank
awardaward
វីឡា សម្រាប់ លក់ នៅ ឃ្មួញ
For sale
វីឡា
$300,000
ឃ្មួញ, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 4 ខែ មុនKnight Frank
awardaward
ខុនដូ សម្រាប់ លក់ នៅ ទឹកថ្លា
For sale
ខុនដូ
$145,000
ទឹកថ្លា, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 4 ខែ មុនCENTURY 21 REGENT REALTY
វីឡា សម្រាប់ លក់ នៅ ទឹកថ្លា
For sale
វីឡា
$320,000
ទឹកថ្លា, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 4 ខែ មុនT'S HOME Real Estate
វីឡា សម្រាប់ លក់ នៅ ទឹកថ្លា
For sale
វីឡា
$400,000
ទឹកថ្លា, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 4 ខែ មុនT'S HOME Real Estate
វីឡា សម្រាប់ លក់ នៅ ទឹកថ្លា
For sale
វីឡា
$410,000
ទឹកថ្លា, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 4 ខែ មុនT'S HOME Real Estate
វីឡា សម្រាប់ លក់ នៅ ឃ្មួញ
For sale
វីឡា
$1,400,000
ឃ្មួញ, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 4 ខែ មុនKnight Frank
awardaward
ផ្ទះលក់ទំនិញ សម្រាប់ លក់ នៅ ទឹកថ្លា
For sale
ផ្ទះលក់ទំនិញ
$165,000
ទឹកថ្លា, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 4 ខែ មុនCENTURY 21 REGENT REALTY
វីឡាភ្លោះ សម្រាប់ លក់ នៅ ទឹកថ្លា
For sale
វីឡាភ្លោះ
$390,000
ទឹកថ្លា, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 4 ខែ មុនCENTURY 21 REGENT REALTY
ដី សម្រាប់ លក់ នៅ ភ្នំពេញថ្មី
For sale
ដី
$2,629,250
ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 5 ខែ មុនIPS Cambodia
awardaward
វីឡា សម្រាប់ លក់ នៅ ទឹកថ្លា
For sale
វីឡា
$1,300,000
ទឹកថ្លា, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 5 ខែ មុនIPS Cambodia
awardaward
ដី សម្រាប់ លក់ នៅ ភ្នំពេញថ្មី
For sale
ដី
$1,000,000
ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 5 ខែ មុនIPS Cambodia
awardaward
ខុនដូ សម្រាប់ លក់ & ជួល នៅ ទឹកថ្លា
For sale or rent
ខុនដូ
$77,000
ទឹកថ្លា, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 5 ខែ មុនCENTURY 21 REGENT REALTY
ដី សម្រាប់ លក់ នៅ ឃ្មួញ
For sale
ដី
$1,920,000
ឃ្មួញ, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 5 ខែ មុនT'S HOME Real Estate
ដី សម្រាប់ លក់ នៅ ឃ្មួញ
For sale
ដី
$1,980,000
ឃ្មួញ, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 5 ខែ មុនT'S HOME Real Estate
ដី សម្រាប់ លក់ នៅ ឃ្មួញ
For sale
ដី
$6,192,500
ឃ្មួញ, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 5 ខែ មុនT'S HOME Real Estate