+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 151
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
ដីសម្រាប់លក់នៅផ្សារដេប៉ូ (L-4714)
ដី
$ 650,000
ផ្សារដេប៉ូ២, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 20 ម៉ោង មុនCentury 21 Imperial Realty
ដីកែងសម្រាប់លក់នៅទឹកល្អក់3 (L-4937)
ដី
$ 1,100,000
ទឹកល្អក់៣, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 21 ម៉ោង មុនCentury 21 Imperial Realty