+855 92 92 1000
ទួលសង្កែ, ឫស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
ទួលសង្កែ, ឫស្សីកែវ, ភ្នំពេញទួលសង្កែ, ឫស្សីកែវ, ភ្នំពេញទួលសង្កែ, ឫស្សីកែវ, ភ្នំពេញ

ឃ្លាំងសម្រាប់លក់ ក្នុង ទួលសង្កែ

ទួលសង្កែ, ឫស្សីកែវ, ភ្នំពេញ

$3,500

Warehouse for Sale in Russey Keo

ឃ្លាំង សម្រាប់ sale នៅ Tuol Sangke, Russey Keo, Phnom Penh ជាមួយ $3,500.

.

ប្រសិនបើអ្នកចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីអចលនទ្រព្យនេះ សូមផ្ញើអ៊ីម៉ែលទៅកាន់ ដោយចុចនៅលើប៊ូតុង “សំណួរ” ឬ “អ៊ីម៉ែលភ្នាក់ងារ” ឬចុចលើប៊ូតុងលេខទូរសព្ទដើម្បីបង្ហាញ លេខទូរសព្ទ និងហៅទូរសព្ទចេញ។ ជាជម្រើស អ្នកអាចរក្សាអចលនទ្រព្យនេះទុក ដើម្បីមើលពេលក្រោយទៀត។​

Loading...
Loading...