+855 92 92 1000

ដីសម្រាប់លក់ ក្នុង វត្តភ្នំ

វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

តម្លៃលក់$26,600,000
3800ទំហំជាន់ (ម៉ែត្រ​ការេ)
3800ទំហំដី(ម៉ែត្រ​ការេ)

Land For Sale in Daun Penh

Located in Wat Phnom

Size:3800sqm

7000$ per sqm

Price: 26,600,000$

Hard title

State Utility

Unfurnished

This is a merchandising land for sale, which is located in Daun Penh, Showroom,office,and any business requirements will be suitable for this land.The location is very good as you can go to markets, banks, shops, schools and hospitals easily. Last but not least, it is safe to live here, you can enjoy being in peace and quiet.

Original ID:LPS-Phnom-Penh-1560

Car Park,Close to Market,Unfurnished,Water Utility,Close Market,close Bank,Close Hospital,Close to Schools,Close to Shops,Views,Safe,

Loading...
Loading...