កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

សណ្ឋាគារ សំរាប់លក់ ក្នុង Sihanoukville

បានរកឃើញ 20 សណ្ឋាគារ សម្រាប់ Sale in Sihanoukville

Hotel For Sale, Ochheuteal beach. 48 Rooms. Swimming pool.

សណ្ឋាគារ  
$10,000,000
48 48 20
សង្កាត់បី, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ sale នៅ Sangkat Bei, Sihanoukville, Sihanoukville ជាមួយ $10,000,000. ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Hotel For Sale, Ochheuteal beach. 48 Rooms. Swimming pool.

សង្កាត់បី, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ

Basta Binici
0085593495194

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Beachfront Hotel for Sale. 101 rooms. Swimming Pool

សណ្ឋាគារ  
$37,000,000
101 101
Beachfront, សង្កាត់បី, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ sale នៅ Sangkat Bei, Sihanoukville, Sihanoukville ជាមួយ $37,000,000. ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Beachfront Hotel for Sale. 101 rooms. Swimming Pool

Beachfront, សង្កាត់បី, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ

Beyond Realty Co
098302200

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

New VIP Hotel

សណ្ឋាគារ  
$4,800,000
20 26
TBD 05, សង្កាត់បួន, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ sale/rent នៅ Sangkat Pir, Sihanoukville, Sihanoukville ជ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - New VIP Hotel

TBD 05, សង្កាត់បួន, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ

Dwight Medoff
8174050015

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Mini-hotel for 9 apartments.

សណ្ឋាគារ  
$120,000
សង្កាត់បួន, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ sale/rent នៅ Sangkat Buon, Sihanoukville, Sihanoukville ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Mini-hotel for 9 apartments.

សង្កាត់បួន, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Sun Leo Hotel

សណ្ឋាគារ  
$200,000
14 14 630m2
សង្កាត់បួន, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ sale/rent នៅ Sangkat Buon, Sihanoukville, Sihanoukville ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Sun Leo Hotel

សង្កាត់បួន, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ

Irina Franca
+855968622151

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Business Hotel for sale

សណ្ឋាគារ  
$200,000
12 12
សង្កាត់បួន, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ sale/rent នៅ Sangkat Buon, Sihanoukville, Sihanoukville ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Business Hotel for sale

សង្កាត់បួន, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ

Irina Loshchinina
+855968622151

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Hotel complex on the island of Koh Rong Samloem

សណ្ឋាគារ  
POA
កោះរ៉ុងសន្លឹម, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Koah Rung Sonlem, Sihanoukville, Sihanoukville ជា...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Hotel complex on the island of Koh Rong Samloem

កោះរ៉ុងសន្លឹម, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ

Leonid Leonid
0885424741

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Hotel complex on the island of Koh Rong Samloem

សណ្ឋាគារ  
POA
កោះរ៉ុងសន្លឹម, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Koah Rung Sonlem, Sihanoukville, Sihanoukville ជាមួយ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Hotel complex on the island of Koh Rong Samloem

កោះរ៉ុងសន្លឹម, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ

Leonid Leonid
0885424741

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Bungalow for sale

សណ្ឋាគារ  
$3,000
សង្កាត់បួន, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Kaoh Rung, Sihanoukville, Sihanoukville ជាមួយ $3,...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Bungalow for sale

សង្កាត់បួន, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ

Sek Saran
+855 89 477 577

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

HOTEL FOR SALE IN SIHANOUKVILLE

សណ្ឋាគារ  
$2,000,000
22 22
Street 829 829 Street, សង្កាត់បី, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
HOTEL FOR SALE IN SIHANOUKVILLE សម្រាប់ នៅ Sihanoukville, Sihanoukvil...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - HOTEL FOR SALE IN SIHANOUKVILLE

Street 829 829 Street, សង្កាត់បី, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ

Milasorigin milasorigin
077599787

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។