រកឃើញលទ្ធផល 97
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
ដី សម្រាប់ លក់ នៅ សង្កាត់ពី
ដី
$396,480
សង្កាត់ពី, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 5 ថ្ងៃ មុន
ជជែក
ដី សម្រាប់ លក់ នៅ ក្រុងព្រះសីហនុ
ដី
$30,000
ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 4 ខែ មុន
awardaward
ជជែក
ដី សម្រាប់ លក់ នៅ អូរឧកញ៉ាហេង
ដី
$75,000
អូរឧកញ៉ាហេង, ព្រៃនប់, ក្រុងព្រះសីហនុ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 9 ខែ មុន
ជជែក

តើ ដី ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ មានតម្លៃប៉ុន្មាន?
ចំពោះដី សម្រាប់ លក់ មាន ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ, បច្ចុប្បន្ននេះយើងមានអចលនទ្រព្យចំនួន 97 ជាមួយនឹងតម្លៃចាប់ពី $168,120ដុល្លារ ទៅដល់ $14,052,000ដុល្លារ, ហើយអចលនទ្រព្យតម្លៃមធ្យមគឺ $2,088,000ដុល្លារ.

តើតំបន់ណាខ្លះដែលពេញនិយមខ្លាំងនៅ ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ?
ក្នុងចំណោមទីតាំងទាំងអស់នៃ ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ តំបន់ដែលទទួលបានការពេញនិយមខ្លាំង ជាងគេរួមមាន ក្រុងព្រះសីហនុ, ព្រៃនប់ នឹង កំពង់សិលា ដែលអ្នកមានអចលនទ្រព្យសរុបចំនួន 90.

ដី ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ មានទំហំប្រហែល 2,216ម៉ែត្រការ៉េ ដែលតូចបំផុតគឺ 363 ម៉ែត្រការ៉េ និង ធំបំផុត 28,037 ម៉ែត្រការ៉េ.

អចលនទ្រព្យចុងក្រោយ 1 សប្តាហ៍, 6 ថ្ងៃ មុន. ភ្នាក់ងារពីរបីផ្សេងគ្នាកំពុងលក់អចលនទ្រព្យទាំងនេះ, មាន Lucky Property Services (LPS) នឹង SEAPS: South East Asia Property Services.