កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

វីឡាកូនកាត់ សំរាប់លក់ ក្នុង Chamkarmon

បានរកឃើញ 7 វីឡាកូនកាត់ សម្រាប់ Sale in Chamkarmon, Phnom Penh

3 BED FLAT HOUSE - FOR SALE - BOUENG TOMPON

វីឡាកូនកាត់  
$225,000
4 4 240m2
ចំការមន, ភ្នំពេញ
Unit សម្រាប់ sale នៅ Tumnob Tuek, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ $225,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 61 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 3 BED FLAT HOUSE - FOR SALE - BOUENG TOMPON

ចំការមន, ភ្នំពេញ

Seaps OFFICE
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

វីឡាកូនកាត់  
$300,000
N
ចំការមន, ភ្នំពេញ
Unit សម្រាប់ sale នៅ Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ $300,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ

ចំការមន, ភ្នំពេញ

Prum VIRUN
+855-61588111

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

វីឡាកូនកាត់  
$240,000
E
ចំការមន, ភ្នំពេញ
Unit សម្រាប់ sale នៅ Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ $240,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ

ចំការមន, ភ្នំពេញ

Prum VIRUN
+855-61588111

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

វីឡាកូនកាត់  
$620,000
N
ចំការមន, ភ្នំពេញ
Unit សម្រាប់ sale នៅ Toul Tum Poung 2, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ $620,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ

ចំការមន, ភ្នំពេញ

Prum VIRUN
+855-61588111

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

វីឡាកូនកាត់  
$620,000
N
ចំការមន, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Toul Tum Poung 2, Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia ជ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ

ចំការមន, ភ្នំពេញ

Prum VIRUN
+855-61588111

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

វីឡាកូនកាត់  
$145,000
W
ចំការមន, ភ្នំពេញ
Unit សម្រាប់ sale នៅ Toul Tum Poung 2, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ $145,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ

ចំការមន, ភ្នំពេញ

Prum VIRUN
+855-61588111

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

វីឡាកូនកាត់  
$420,000
S
ចំការមន, ភ្នំពេញ
Unit សម្រាប់ sale នៅ Toul Tum Poung 2, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ $420,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ

ចំការមន, ភ្នំពេញ

Prum VIRUN
+855-61588111

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។