+855 92 92 1000
Logo
របាយការណ៍ឆមាសទី១ឆ្នាំ២០១៦ស្តីពីតំបន់ទួលគោក និងសែនសុខ
Updated on: June 6, 2022, 5:05 p.m.
Published on: August 19, 2016, 10:11 a.m.
Special Reports
Realestate News

របាយការណ៍ឆមាសទី១ឆ្នាំ២០១៦ស្តីពីតំបន់ទួលគោក និងសែនសុខ


seiha1 ការសង្ខេបទីផ្សារ

ខណ្ឌសែនសុខមានកំណើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស ជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍន៍លំនៅដ្ឋាន អាជីវកម្ម និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។ ដូច្នេះតម្លៃដីនៅក្នុងខណ្ឌទាំងមូលបានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំកន្លងមក។ នៅចុងឆ្នាំ ២០១៣ តម្លៃដីមធ្យមក្នុងទីផ្សារ នៅខណ្ឌសែនសុខត្រឹម ៣៨០ ដុល្លារ/ម២ប៉ុណ្ណោះ នៅពាក់កណ្តាល់ឆ្នាំ ២០១៦ តម្លៃដីមធ្យមក្នុងទីផ្សារកើនឡើងដល់ ៦៩០ដុល្លារ/មជាមួយនឹងកំណើនមធ្យម ២៧% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ គិតពីឆ្នាំ២០១៣ដល់ឆ្នំា២០១៥។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ទីផ្សារដីនៅខណ្ឌសែនសុខ នៅជាប់គាំងតាំងពីដើមឆ្នាំ ២០១៦ ដោយអនុបាតម្លៃដាក់លក់នៅត្រីមាសទី១ ធៀបនឹងត្រីមាសទី២ធ្លាក់ចុះដល់ ៩៩%។

ចំណែកឯខណ្ឌទួលគោកមានកំណើននៃតម្លៃដីកើនតិចតួចនៅក្នុងពេលដូចគ្នានោះ តម្លៃដីជាមធ្យមក្នុងទីផ្សារចាប់ពី ២,១៥០ដុល្លារ/មនៅឆ្នាំ២០១៣ ទៅ ២,៥៣០ដុល្លារ/មនៅដើមឆ្នាំ ២០១៦ ដែលកើនឡើង៦% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនៅក្នុងពេលដូចគ្នា។ ទោះបីជាយ៉ាងណា នៅក្នុងខណ្ឌទួលគោក នៅត្រីមាសទី១ ទៅត្រីទី២ ឆ្នាំ២០១៦ ដោយអនុបាតម្លៃដាក់លក់នៅត្រីមាសទី១ ធៀបនឹងត្រីមាសទី២ធ្លាក់ចុះដល់ ៩៩% ដោយសារតែការជាន់គាំងនៃទីផ្សារ អចលនទ្រព្យចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះ។

សរុបរួម នៅក្នុងខណ្ឌទាំងពីរនេះ ដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃទីក្រុងភ្នំពេញបានមានកំណើនដ៏ឆាប់រហ័ស ទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍន៍លំនៅដ្ឋាន និងពាណិជ្ជកម្ម។ ឧទាហរណ៍៖ តំបន់ជាយក្រុងនៃខណ្ឌសែនសុខបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីជំហាន់នៃការអភិវឌ្ឍន៍ដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ លំនៅដ្ឋានដែលមានដីប្រើប្រាស់ ជាលក្ខណៈចម្រុះ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដែលតម្លៃដីមានការផ្លាស់ប្តូរ និងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេល៣ឆ្នាំកន្លងមក។ កំណើននេះនឹងនូវតែបន្តជំហានរបស់ខ្លួនដោយសារអ្នកអភិវឌ្ឍន៍មើលឃើញដោយ សុទិដ្ឋិនិយមចំពោះទីផ្សារក្នុងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ខាងមុខ។  

seiha2

តម្លៃដីនៅលើទីផ្សារ ខណ្ឌទួលគោក

ក្នុងទសវត្សកន្លងមក តំបន់ជាយភាគខាងជើងនៃខណ្ឌទួលគោកធ្លាប់ជាទិសដៅសំខាន់ដំបូងគេសម្រាប់ទីតាំង នៃលំនៅដ្ឋាន ដោយសារតែទួលគោកមានចំណែកដីដ៏ធំនៅទំនេរ និងជាន្លែងដែលនៅជិតផ្នែកកណ្តាលនៃទីក្រុង ។ ដូច្នេះ តម្លៃដីនៅក្នុងខណ្ឌចាប់ផ្តើមកើនឡើងតាំងពីពេលនោះមក។ នៅឆ្នាំ ២០០៥ តម្លៃទីផ្សារដីមធ្យមនៅក្នុង ខណ្ឌគឺប្រហែល ១,១០០ ដុល្លារ/មស្ថិតនៅមុខផ្លូវចូលតាមបណ្តោយផ្លូវទី២មានតម្លៃ ៤៥០ដុល្លារ/មនិងស្ថិត នៅផ្លូវទី១តម្លៃ ១,៩០០ ដុល្លារ/ម

នៅដើមឆ្នាំនេះ តម្លៃដីមធ្យមក្នុងទីផ្សារនៅទួលគោក កើនឡើងដល់ ២,៥៣០ដុល្លារ/ម រីឯតបន់ផ្លូវធំដែលអំណោយផលដល់ពាណិជ្ជកម្មអាចលក់បានតម្លៃថ្លៃដល់ ៥,៧៥០ ដុល្លារ/ម។ ក្នុងរយៈពេលជាងមួយទសវត្សអត្រាកំណើនមធ្យមនៃតម្លៃដីនៅក្នុងខណ្ឌមានប្រហែល ១០% ពីមូយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ហើយអំឡុងបីឆ្នាំចុងក្រោយ មានការកើនឡើងប្រហែល៦%។

តម្លៃដីកើនឡើងរហ័សគួរកត់សម្គាល់ត្រូវមើលឃើញថាមាននូវបឹងកក់ទីមួយ និងបឹងកក់ទីពីរ ដែលជាសហគមន៍ ស្ថិតនៅភាគខាងជើងរបស់ទួលគោក នៅជិតភ្នំពេញថ្មីនៃខណ្ឌសែនសុខ និងខណ្ឌឫស្សីកែវ ត្រង់សង្កាត់ទួលសង្កែដែលមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនកុះករ។ ក្នុងឆ្នាំមុនកំណើនមាន ១៧%ពីឆ្នាំ២០១៣ ដល់ ២០១៥ ហើយឆ្នាំបន្ទាប់ កើនដល់១៣%។ សង្កាត់ចំនួនពីរដែលមានកំណើនតម្លៃដីខ្ពស់ ប្រសិនបើធៀបជាមួយនឹងសង្កាត់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងខណ្ឌទួលគោក ដែលបានជម្រុញដោយកត្តាចំនួនពីរសំខាន់។ ទីមួយ មូលដ្ឋាននៃតម្លៃទីផ្សារនៅមានកម្រិតទាប(ពីតម្លៃទាបបំផុត៦៥០ដុល្លារ/មកាលពីបីឆ្នាំមុន) តម្លៃទាបកើនឡើងដែលអាចមើលឃើញពីអត្រាកំណើន ដ៏សម្បើមពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។ ទី២ដោយសារភាពទាក់ទាញការរួមបញ្ចូលគ្នានៃទីតាំងជាគំនិតល្អប្រើសើរ សម្រាប់ទីក្រុងនៃលំនៅដ្ឋានការអភិវឌ្ឍន៍ដែលមានកំណើនខ្លាំង និងការបង្កើតពាណិជ្ជកម្ម ដែលទាំងអស់នេះ ជម្រុញឲ្យតម្រូវការទីផ្សារកើនឡើង។  ជាលទ្ធផលអ្នកទិញដែលមានបំណងចង់ទទួលយកការផ្តល់ជូន ហើយ តាមរយៈលក្ខខណ្ឌនេះ តម្លៃនៃទីផ្សាបានចាប់ផ្តើមកើនឡើងកាន់តែលឿនក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំចុងក្រោយ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត តំបន់មួយចំនួននៅទួលគោក តម្លៃដីហាក់បីដូចជាឈានជិតដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតទៅហើយ ដែលការអភិវឌ្ឍន៍ ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននៃឱកាសក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មលេចឡើងនៅកន្លែងផ្សេងៗនៃតំបន់ដទៃទៀត និងតំបន់នៅជិតទួលគោក ដែលផ្តល់ជូននូវតម្លៃទាបបំផុត និងសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានឱកាសច្រើននាពេលអនាគត។ រីឯតំបន់ដែលដីមានតម្លៃស្ទើរតែថ្លៃខ្ពស់បំផុតគឺ ផ្សារដេប៉ូ តម្លៃដល់ ៥,៧៥០ដុល្លារ/ម និងតំបន់ទឹក ល្អក់ ម្លៃដល់៥,២០០ ដុល្លារ/ម

ខណ្ឌសែនសុខ

កាលពីបីឆ្នាំមុនតម្លៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅសែនសុខបង្ហាញពីតួលេខនៃកំណើនទ្វេរដង ចំនួន២៧% ពីឆ្នាំ ២០១៣ - ២០១៥។ កាលពីឆ្នាំ ២០១៣ តម្លៃដីមធ្យមនៅក្នុងខណ្ឌគឺ ៣៨០ដុល្លារ/ម និងបានកើនឡើងដល់ ៦៩០ដុល្លារ/ម នៅក្នុងពាក់កណ្តាលទីមួយឆ្នាំ២០១៦។

សង្កាត់ឃ្មួញ ជាសង្កាត់មួយក្នុងចំណោមសង្កាត់ដែលមានការរីកចម្រើនបំផុតនៅក្នុងខណ្ឌសែនសុខ ដែលទទូលបាននូវការអភិវឌ្ឍន៍ជាទីក្រុងនៃលំនៅដ្ឋានយ៉ាងឆាប់រហ័ស(ដូចជាហ្គ្រេនភ្នំពេញអ៊ីនធើណេស៊ិនណល) និងការអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ជាមួយផ្លូវហាណូយ (លេខ១០១៩) ដែលសាងសង់ជិតរួចរាល់នៅឆ្នាំនេះ និងផ្លូវទំនប់កប់ស្រូវ(ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុង) ដែលនឹងបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗ។ ជាលទ្ធផលកំណើនតម្លៃដីមធ្យមនៅសង្កាត់ឃ្មួញគឺ៣៥%ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ពី២៣០ដុល្លារ/ម នៅឆ្នាំ២០១៣ ទៅ ៤៨០ដុល្លារ/ម នៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០១៦ ជាមួយនឹងតម្លៃនៃទីផ្សារតាមបណ្តោយផ្លូវធំចាប់ពី ៣០០ដុល្លារ/មទៅ ៧១០ ដុល្លារ/ម

សង្កាត់ក្រាំងធ្នង់ ដែលស្ថិតនៅជិតសង្កាត់ក្រុងភ្នំពេញថ្មី និងជិតមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី និងអាចបង្ហាញផងដែរនូវ កំណើនតួរលេខទ្វេរដងនៃតម្លៃដីជាមធ្យម ២៩% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំតម្លៃមធ្យមពី ១១០ដុល្លារ/ម នៅឆ្នាំ២០១៣ ទៅ២១០ដុល្លារ/ម នៅពាក់កណ្តាលទីមួយឆ្នាំ២០១៦នៅក្នុងសង្កាត់។ កំណើនដ៏សម្បើមនៃតម្លៃដីបាន បង្កើនឡើងដោយសក្តានុពលនៃលំនៅដ្ឋាន ដោយសារមានក្បាលដីនៃដីនៅទំនេរជាច្រើន រួមបញ្ចូលដីឡូតិ៍ នៃលំនៅដ្ឋាន និងការអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងដែលកំពុងដំណើរការដូចជា បុរីមហាសែនសុខ ដោយអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ជប៉ុន ក្រុមហ៊ុន Creed Group

ភ្នំពេញថ្មីដែលស្ថិតនៅជិតបឹងកកទីមួយ និងបឹងកកទីពីរ ជាសង្កាត់ល្បីឈ្មោះចំនួនពីរក្នុងចំណោម១០ នៅខណ្ឌទួលគោក ក៏មានកំណើនតួលេខទ្វេរដង ដែលឈរក្នុងលំដាប់ខ្ពស់ដោយសារសក្តានុពលនៃការអភិវឌ្ឃន៍ និងស្ថានភាពយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សាររបស់ខ្លួនក្នុងនោះមានគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយចំនួនដូចជា បុរីពិ ភពថ្មី (ឡាសែនសុខ) គម្រោងទី២ នៃផ្សារទំនើបអ៊ីអន និងបុរីជីពម៉ុងលែន គ្រាន់តែរាប់ត្រួសៗ ដោយសារបានដាក់នៅលើផែនទីរួចហើយ។ ដូច្នេះតម្លៃដីកើនឡើងមធ្យម១៩% ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ២០១៣ ដល់ ២០១៥ ដែលតម្លៃ ជាមធ្យមពី ៥៣០ដុល្លារ/ម ឆ្នាំ២០១៣ ទៅ៨៣០ដុល្លារ/មក្នុងពាក់កណ្តាលទីមួយឆ្នាំ២០១៦។ សក្តានុពលដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីបានមើលឃើញបន្ទាប់បញ្ចប់ការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗ ឧទាហរណ៍ដូចជាផ្លូវឧកញ៉ាម៉ុងឫទ្ធី និងផ្លូវហាណូយ។

ប្រតិបត្តិការទីផ្សារ ខណ្ឌទួលគោក

តំបន់ដែលស្ថិតនៅកណ្តាលទីក្រុងភ្នំពេញ ខណ្ឌទួលគោកមានការផ្លាស់ប្តូរហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដែលធ្វើឲ្យតម្រូវការអចលនទ្រព្យ ព្រមទាំងតម្លៃមានការកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់កាលពីបីឆ្នាំមុន។ ប៉ុន្តែអនុបាតម្លៃបានលក់ធៀបនឹងតម្លៃដាក់លក់គិតជាមធ្យមនៅក្នុងទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅទួលគោកគឺមានការធ្លាក់ចុះបន្តិចបន្តួច៩៥%នៅឆ្នាំ២០១៥ ទោះបីជាអនុបាតតម្លៃដាក់លក់មធ្យមដំបូងរហូតដល់តម្លៃចុងក្រោយនេះបានធ្លាក់ចុះតិចតួចដល់៩៩%នៅត្រីមាសទី១ទៅត្រីមាសទី២ឆ្នាំ២០១៦។

អនុបាតតម្លៃទាបបំផុតដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូទីមួយ ដែលអនុបាតម្លៃបានលក់ធៀបនឹងតម្លៃដាក់លក់គិតជាមធ្យមថយចុះដល់៩០% ទាបជាងអត្រាតម្លៃនៅសង្កាត់ផ្សេងទៀតក្នុងខណ្ឌទួលគោក។ អនុបាតតម្លៃទាបបំផុតនៅក្នុងសង្កាត់ចំនួនពីរ អាចធ្លាក់ចុះយឺតៗដោយសារការរំខាននៃដំណើរការសាងសង់ដោយបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ប្រភេទអគារខ្ពស់ៗ ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍នៃកន្លែងអាជីវកម្មសំខាន់ៗតាមបណ្តោយមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី និង កន្លែងដែលនៅជុំវិញទីនោះ ដូច្នេះជាលទ្ធផលគឺមានជម្រើសតិចតួចសម្រាប់អ្នកទិញក្នុងការពិចារណាម៉ត់ចត់លើអចលនទ្រព្យនៅទីនោះ។

ខណ្ឌសែនសុខ

ថ្វីបើមានការពេញចិត្តនឹងកំណើនដ៏ច្រើននៅតំបន់ភាគច្រើននៅក្នុងខណ្ឌក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំមុនក៏ដោយ កំដៅទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅសែនសុខបានចុះត្រជាក់វិញចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ២០១៦ ដោយសារការធ្លាក់ចុះជាទូទៅនៃប្រតិបត្តិការអចលនទ្រព្យ។ ធ្វើឲ្យអនុបាតតម្លៃបានលក់ធៀបនឹងតម្លៃដាក់លក់ធ្លាក់ចុះ៩៣%នៅឆ្នាំ២០១៥ ដែលអត្រានៃការលក់ជាមធ្យមនៅក្នុងសង្កាត់គឺ ៧% ស្ថិតនៅក្រោមតម្លៃដាក់លក់ដើម ទោះបីជាឆមាសទី១ទៅឆមាសទី២ឆ្នាំ២០១៥ អនុបាតតម្លៃដាក់លក់កើនឡើនដល់១០១%។  ទោះបីជាយ៉ាងណាអំឡុងពាក់កណ្តាលទីមួយឆ្នាំ២០១៦ អនុបាតតម្លៃដាក់លក់មធ្យមពីដំបូងដល់ចុងក្រោយគឺ ៩៩%ពីឆមាសទី១ទៅឆមាសទី២។

ជាធម្មតាអត្រាតម្លៃដែលជាតម្លៃលក់បានធ្លាក់ចុះដល់៩៣% សម្រាប់ទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅខណ្ឌសែនសុខមានន័យថាមានអចលនទ្រព្យមួយចំនួន ជាពិសេសផ្ទះដែលនៅទំនេរ និងដីដែលនៅទំនេរជាច្រើន ហើយដូច្នេះអ្នកទិញមានឥទ្ធិពលក្នុងការចរចារឲ្យបានតម្លៃទាបថែមទៀត។ ទោះបីជាយ៉ាងណាតម្លៃអចលនទ្រព្យជាមធ្យមនៅក្នុងអត្រាតារាងតម្លៃចុងក្រោយបំផុតបានធ្លាក់ចុះរហូតដល់ ៩៩ភាគរយ ដែលជាសញ្ញាណជាសញ្ញា ដែលអ្នកលក់ត្រូវបានសម្របតម្លៃរបស់អចលនទ្រព្យដើម្បីទប់ទល់នឹងតម្រូវការទីផ្សារតិចតួចក្នុងអំឡុងពេលឆមាសទីមួយនៃឆ្នាំ 2016 នេះ។

ទស្សនៈវិស័យ និងនិន្នាការ

ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅពីទីក្រុងទៅកាន់តំបន់ជាយក្រុង និងតំបន់ដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីទីក្រុងគឺដើម្បីដោះស្រាយពីកំណើនតម្លៃដី កំណើនសម្ពាធចរាចរណ៍ និងកំណើនអ្នករស់នៅទីក្រុងកាន់តែច្រើនឡើង មនុស្សជាច្រើនបានចាប់ផ្តើមផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់តំបន់ជាយក្រុង ដែលជាកន្លែងដែលពួកគេបង្កើតជាទីក្រុង និងសហគមន៍ថ្មី។ ផ្នែកជាយក្រុងដែលជាកន្លែងដែលពួកគេបានបង្កើតជាទីប្រជុំជន និងទីក្រុងថ្មី គួរឱ្យកត់សម្គាល់នោះគឺតែរយៈពេលប្រាំឆ្នាំ ខណ្ឌសែនសុខជាទាហរណ៍ជាក់ស្តែង។

ទំនោរនៃការអភិវឌ្ឍន៍សំខាន់ៗគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅខណ្ឌសែនសុខ ជាពិសេសនៅសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ដែលស្ថិតនៅទិសពាយ័ព្យនៃតំបន់បឹងកក់ទីមួយនិងបឹងកក់ទី២របស់ខណ្ឌទួលគោក។ សព្វថ្ងៃនេះនៅទូទាំងផ្នែកជាច្រើននៃភ្នំពេញថ្មីមានគម្រោងលំនៅដ្ឋានដែលមានបញ្ចប់ដូចជា (១) គម្រោងបុរីប៉េងហួតដែលមានគម្រោង២៖ Star Emerald និង  Star Quarteria  ដែលគម្រោងទាំងនេះស្ថិតនៅបណ្តោយផ្លូវឧកញ៉ាម៉ុងឫទ្ធី (លេខ១៩២៨) និង (២)គម្រោងពីរទៀតរបស់បុរីពិភពថ្មី ដែលគម្រោងមួយស្ថិតនៅចម្ងាយ១០០ម៉ែត្រពីផ្លូវឧកញ៉ាម៉ុងឫទ្ធី និងគម្រោង មួយទៀតស្ថិតនៅផ្លូវឧកញ៉ា ទ្រី ហេង (លេខ២០១១)។

គម្រោងបុរីពិភពថ្មីមួយផ្សេងទៀតកំពុងដំណើរការនៅលើផ្លូវឧកញ៉ាម៉ុងឫទ្ធីបានសាងសង់ជិតរួចរាល់ រីឯហាងលក់ឥវ៉ាន់គឺស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការសាងសង់នៅឡើយ។ ជាងនេះទៅទៀត បុរីផាកលែន(សែនសុខ) ស្ថិតនៅ ផ្លូវជាមួយគ្នា ដែលនឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំក្រោយ។

សំខាន់ជាងនេះទៅទៀត គម្រោងទី២របស់ផ្សារទំនើបអ៊ីអន សាងសង់ដោយវិនិយោគិនជប៉ុននៅក្នុងតំបន់ដែលអាចមាន ភាពជោគជ័យបំផុត នៅជិតបុរីពិភពថ្មី( ឡាសែនសុខ) និង មានចំងាយ ៨០០ ម៉ែត្រ ពីកាំកូស៊ីធី(Camko City) ប៉ែកខាងត្បូងឈាងខាងលិច និងបុរីប៉េងហួត(ខាងត្បួង)។ កត្តាទាំងនេះធ្វើឲ្យមានតម្រូវការច្រើនឡើងនៅក្នុងតំបន់ រួមទាំងដីសម្រាប់សាងសង់ផ្ទះ ដូច្នេះទើបជម្រុញឲ្យតម្លៃ ដីកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

ភ្នំពេញថ្មីគឺជាទីតាំងដ៏មានប្រជាប្រិយភាព សម្រាប់ការទិញផ្ទះលើកដំបូង ដោយទទួលបានសំលេង ២០% ពីអ្នកមានបំណងទិញផ្ទះ(រកឃើញដោយ VTrust Appraisal)  ដែលមានសំលេងខ្ពស់ជាងតំបន់ផ្សេងទៀតដូចជា ជ្រោយចង្វារ(១៦%) ស្ទឹងមានជ័យ(១១%) ទួលគោក(១១%) តំបន់មិនដែលមិនបានបញ្ជាក់(១៧%) និងតំបន់រួម បញ្ចូលគ្នាផ្សេងៗ(២៥%)។

របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុន V Trust Appraisal

Comments