រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

អចលនវត្ថុសំរាប់លក់ in Battambang

បានរកឃើញ 12 លំនៅដ្ឋាន in Battambang

Call Agent - ដី និងផ្ទះលក់បន្ទាន់

Contact Agent - ដី និងផ្ទះលក់បន្ទាន់

Call Agent - ផ្ទះល្វែង កណ្តាលក្រុងបាត់ដំបង

Chomkar Somraong, Battambang, Battambang, Cambodia

sopheak hun
017479797

Contact Agent - ផ្ទះល្វែង កណ្តាលក្រុងបាត់ដំបង

Call Agent - Building/Office Khan Battambang

Contact Agent - Building/Office Khan Battambang

Call Agent - លក់ផ្ទះល្វែង E0+E1 បុរីរំចេក បាត់ដំបង

Rottanak, Battambang, Battambang, Cambodia

pov Phorllet
081687676

Contact Agent - លក់ផ្ទះល្វែង E0+E1 បុរីរំចេក បាត់ដំបង

Call Agent - HOUSE FOR RENT

TOUL TA EK, Toul Ta Ek, Battambang, Battambang

THIB KHEMARA KHEAMRA
012 509364

Contact Agent - HOUSE FOR RENT

Call Agent - HOUSE FOR RENT

TOUL TA EK, Toul Ta Ek, Battambang, Battambang

THIB KHEMARA KHEAMRA
012 509364

Contact Agent - HOUSE FOR RENT

Call Agent - 1100sqm free land near the airport

Street 616, Rottanak, Battambang, Battambang

Sothy Prem
011843647

Contact Agent - 1100sqm free land near the airport

Call Agent - Land with apartments for sell.

536 Kab Ko Tmey, Ou Char, Battambang, Battambang

Bunheng Soeurm
093725007

Contact Agent - Land with apartments for sell.

Call Agent - Land for sell with apartments.

536 Kab Ko Tmey, Ou Char, Battambang, Battambang

Bunheng Soeurm
093725007

Contact Agent - Land for sell with apartments.

Call Agent - Land For Sale In Ang Village

Ou Char, Battambang, Battambang

Dara Keo
089936211

Contact Agent - Land For Sale In Ang Village

Multi property enquiry