+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 3
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
ផ្ទះ សម្រាប់ ជួល នៅ បឹងទំពុន២
ផ្ទះ
$1,000 ក្នុងមួយខែ
បឹងទំពុន២, មានជ័យ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 1 សប្តាហ៍ មុនCam Realty Service
ខុនដូសម្រាប់ លក់និងជួល| តំលៃលក់ 43000$ បង់រំលស់ 430$៊៊៊/ខែ| តម្លៃជួល 275$/ខែ
ខុនដូ
$275 ក្នុងមួយខែ
បឹងទំពុន២, មានជ័យ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 1 សប្តាហ៍ មុនCam Realty Service