+855 92 92 1000
 , ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
 , ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ , ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ , ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ , ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

2 បន្ទប់ទឹក ផ្ទះលក់ទំនិញ សម្រាប់ ជួល នៅក្នុង ចតុមុខ

ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ជួលក្នុងមួយខែ$1,500
2បន្ទប់ទឹក
65ទំហំជាន់ (ម៉ែត្រ​ការេ)

COMMERCIAL SHOPHOUSE - DAUN PENH AREA

This commercial shophouse is located in Daun Penh. It is surrounded by tourists and business. It takes only 5 minutes to Independence Monument. It is perfectly suitable for any kind of business.

- Size: 5m x 13m

- Air Conditioning

- 2 Bathrooms

- Kitchen

- Parking space

- Access Good Way

- Contact 1 Year Up

- Negotiable Price

Loading...
Loading...