+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 522
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
ដី សម្រាប់ ជួល នៅ វាលស្បូវ
ដី
$1,200 ក្នុងមួយខែ
វាលស្បូវ, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 5 ថ្ងៃ មុនCOLDWELL BANKER CAMBODIA
ដី សម្រាប់ លក់ & ជួល នៅ ទួលសង្កែ
ដី
$6,223 ក្នុងមួយខែ
ទួលសង្កែ, ឫស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 1 សប្តាហ៍ មុនPrestige Homes Cambodia