+855 92 92 1000
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ដូនពេញ, ភ្នំពេញដូនពេញ, ភ្នំពេញ

វីឡាសម្រាប់ជួល ក្នុង ដូនពេញ

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ជួលក្នុងមួយខែ$5,000
385ទំហំជាន់ (ម៉ែត្រ​ការេ)
2ជាន់

08 Bedrooms Villa For Rent | Khan Daun Penh, Phnom Penh | Price: 5,000$ per month

08 Bedrooms Villa For Rent | Khan Daun Penh, Phnom Penh | Price: 5,000$ per month

• Stories: 02 Floors

• Bedroom : 08

• Bathroom: 08

• Kitchen: Big

• Living Room: Nice

• Parking: 03 cars parking

• Land Size: 16m x 24m

• Direction: to the South

Price: 5,000$ per month

Area: Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia.

Note: This Villa is very good for residential or NGO

Contact us now at 077484870/093351244 (Line, Telegram, Whatsapp, Wechat, Viber...)

Facebook Page: Ly Real Estate Cambodia

Email: lyseylaik05@gmail.com

ព័ត៌មានទូទៅនៃគម្រោង

ប្រភេទអចលនទ្រព្យ:VillaID អចលនទ្រព្យ:114903
បានដាក់បញ្ចូល: 7 ខែ មុនធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព:4 ខែ មុន

ទីតាំងក្បែរៗ

មិនបានជ្រើសរើស

ភ្នាក់ងារ និងប្រវត្តិទីតាំង

Ly real estate cambodiaLy real estate cambodiaThe Ultimate Guide To Phnom PenhThe Ultimate Guide To Phnom Penh ទម្រង់ទីតាំង: ភ្នំពេញ ទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកចាំបាច់ត្រូវដឹងអំពីទីក្រុងភ្នំពេញជាកញ្ចក់បំភ្លឺទីក្រុង ជាចំនុចគន្លឹះ និងជាទស្សនវិស័យនិងនិន្នាការអចលនទ្រព្យថ្មីបំផុត នាំមកជូនលោកអ្...

វីឡាស្រដៀងគ្នា នៅDaun Penh