+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 11
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
វីឡាសំរាប់ជួលនៅតាំងកសាង ជិតព្រលានយន្តហោះភ្នំពេញ
វីឡា
$500 ក្នុងមួយខែ
ពោធិ៍សែនជ័យ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 1 ខែ មុនChanboth Real Estate
វីឡា សម្រាប់ ជួល នៅ ចោមចៅ៣
វីឡា
$1,300 ក្នុងមួយខែ
ចោមចៅ៣, ពោធិ៍សែនជ័យ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 2 ខែ មុនKnight Frank
awardaward