+855 92 92 1000
និរោធ, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
និរោធ, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ

20 បន្ទប់គេង, 20 បន្ទប់ទឹក ផ្ទះ សម្រាប់ ជួល នៅក្នុង និរោធ

និរោធ, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ

$ 7,000 / mth
$7,000
20បន្ទប់គេង
20បន្ទប់ទឹក

អគារសម្រាប់ជួល(L-3971)

អគារសម្រាប់ជួល(L-3971)

- តម្លៃ : $7000

- បន្ទប់ 20 ជាង

- បន្ទប់ទឹក 20 ជាង

- ទំហំអគារ : 13ម x 21ម

- ទំហំដី : 20ម x 50ម

- កុងត្រា : 5ឆ្នាំឡើង

- កក់ : 6ខែ

- ទីតាំង : ច្បារអំពៅ

Loading...
Loading...