+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 5
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
ផ្ទះ សម្រាប់ ជួល នៅ កណ្ដែក
ផ្ទះ
$600 ក្នុងមួយខែ
PROPERTIES Dabest, កណ្ដែក, ប្រាសាទបាគង, សៀមរាប
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 2 ខែ មុនDaBest Properties Cambodia Co., Ltd
វីឡាភ្លោះ សម្រាប់ ជួល នៅ កណ្ដែក
វីឡាភ្លោះ
$450 ក្នុងមួយខែ
PROPERTIES Dabest, កណ្ដែក, ប្រាសាទបាគង, សៀមរាប
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 2 ខែ មុនDaBest Properties Cambodia Co., Ltd
None
Loading...
None
Loading...