+855 92 92 1000
Logo

រកឃើញលទ្ធផល 7
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក

រកឃើញលទ្ធផល 7
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
អាគារ សម្រាប់ ជួល នៅ សង្កាត់បួន
For rent
តម្លៃចរចា
អាគារ
$3,000 ក្នុងមួយខែ
សង្កាត់បួន, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
បានដាក់បញ្ចូល : 26/05/2023 ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 05/06/2023
Tel: +855 92 921 000
អាគារ សម្រាប់ លក់ & ជួល នៅ សង្កាត់បួន
For sale or rent
អាគារ
$8,000 ក្នុងមួយខែ
សង្កាត់បួន, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
បានដាក់បញ្ចូល : 22/05/2023 ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 02/06/2023
Tel: +855 92 921 000
អាគារ សម្រាប់ ជួល នៅ សង្កាត់បួន
For rent
អាគារ
$1,500 ក្នុងមួយខែ
សង្កាត់បួន, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
បានដាក់បញ្ចូល : 16/05/2024 ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 16/05/2024
Tel: +855 92 921 000
អាគារ សម្រាប់ ជួល នៅ សង្កាត់បួន
For rent
អាគារ
$5,000 ក្នុងមួយខែ
សង្កាត់បួន, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
បានដាក់បញ្ចូល : 24/12/2023 ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 24/12/2023
Tel: +855 92 921 000
អាគារ សម្រាប់ ជួល នៅ សង្កាត់បួន
For rent
អាគារ
$5,000 ក្នុងមួយខែ
សង្កាត់បួន, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
បានដាក់បញ្ចូល : 04/09/2023 ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 04/09/2023
Tel: +855 92 921 000
អាគារ សម្រាប់ ជួល នៅ សង្កាត់បួន
For rent
អាគារ
$15,000 ក្នុងមួយខែ
សង្កាត់បួន, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
បានដាក់បញ្ចូល : 12/06/2022 ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 23/06/2022
Tel: +855 92 921 000
អាគារ សម្រាប់ ជួល នៅ សង្កាត់បួន
For rent
អាគារ
$8,000 ក្នុងមួយខែ
104 st 104, សង្កាត់បួន, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
បានដាក់បញ្ចូល : 02/07/2021 ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 11/07/2022
Tel: +855 92 921 000